TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Emila, Neleny, Romy 22 Maja 2019, 10:07
Dziś 16°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Biskup Edward Janiak dokonał konsekracji ołtarza w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie

ks. Szymon Rybak ks. Szymon Rybak 09:15 03.10.2018

Dzisiaj jest tyle utyskiwań na Kościół i kapłanów. Każde zło i grzech trzeba potępić, ale na Kościół należy patrzeć przez pryzmat swojego proboszcza - mówił bp Edward Janiak podczas uroczystości konsekracji ołtarza w kościele pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie. Biskup kaliski poświęcił odnowioną świątynię.

Witając biskupa, kapłanów i wiernych ks. kan. Krystian Szenowski przypomniał, że parafia powstała w 1948 r., a obecny kościół był konsekrowany w 1991 r. Dodał, że w ostatnim czasie świątynia została gruntownie odnowiona dzięki ofiarności parafian. – Kościół z kamienia jest ważny, także to w jakim jest stanie, ale chcemy jako chrześcijanie pamiętać, że najważniejszy jest Kościół żywy, zbudowany na wierze. Ufamy, że remont naszej świątyni miał sens i że jeszcze długo, przez kolejne pokolenia, będziemy w niej chwalić Pana. Dziękuję wszystkim parafianom za każdy najmniejszy okruch miłości. Wszystkie prace były możliwe dzięki zaangażowaniu znacznej części wspólnoty parafialnej – powiedział proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że każdy człowiek potrzebuje Bożego Miłosierdzia, aby móc zbawić się. – Tę prawdę o Miłosierdziu Bożym zostawił nam w testamencie św. Jan Paweł II, kiedy po raz ostatni był wśród nas w Krakowie. Uczył nas, że to jest jedyna droga, która prowadzi do Boga i w ten sposób człowiek może zbawić się. Wszyscy jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i każdemu z nas to miłosierdzie Boże jest potrzebne – powiedział celebrans.

Ubolewał, że we współczesnych czasach Kościół jest atakowany z różnych stron. - Niektórzy mówią, że w komunizmie były trudne czasy dla Kościoła, ale obecnie przeżywamy wzmożony atak medialny na Kościół od kina po brukowce, do których nie warto zaglądać. Dzisiaj jest tyle utyskiwań na Kościół i kapłanów. Każde zło i grzech trzeba potępić, ale na Kościół należy patrzeć przez pryzmat swojego proboszcza – stwierdził hierarcha.

Zaznaczył, że tylko prawda prowadzi do Pana Boga. - Mamy świadomość, że jako naród mamy pewne przywary i wady, a tylko poprzez prawdę, która prowadzi do poznania Boga, możemy dzięki świętym sakramentom być złączonymi z Panem Bogiem – podkreślił ordynariusz diecezji kaliskiej.

Przekonywał, że każdy ochrzczony ma do spełnienia określoną rolę w Kościele, rodzinie, szkole. - Chciałbym was prosić, żebyście w waszej wspólnocie starali się zachęcać do dobrego. Wyrazem kultury chrześcijańskiej jest zawsze troska o starych, spracowanych, chorych ludzi. W tym sprawdza się nasze chrześcijaństwo. To nie zawsze chodzi o pomoc materialną, ale o dobre słowo, odwiedzenie, danie nadziei. Nie wystarczą ręce złożone przed Panem Bogiem. Trzeba pamiętać, że droga do Boga prowadzi przez człowieka – akcentował kaznodzieja.

Dziękował proboszczowi i parafianom za troskę o kościół. - Świątynia jest wyrazem wiary ludzi tutaj mieszkających. Ten dom do was wszystkich należy.
Dziękuję wam za piękne świadectwo żywego Kościoła – mówił bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: ks. kan. Krystian Szenowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie, kapłani wywodzący się z parafii, księża z dekanatu odolanowskiego z dziekanem ks. prał. Henrykiem Hołosiem oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Pierwsze działania związane z budową kościoła i utworzeniem parafii podjęto w 1936 r. , ale wybuch II wojny światowej uniemożliwił ich realizację. Po jej zakończeniu w latach 1946-1947 wybudowano kaplicę, której poświęcenia dokonał 3 maja 1947 r. ks. Leon Płotka, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Parafię pw. NMP Królowej Korony Polskiej erygowano 1 kwietnia 1948 r. na mocy dekretu metropolity poznańskiego abp. Walentego Dymka.

Funkcję kościoła parafialnego przez 40 lat pełniła kaplica. Budowę kościoła podjęto w kwietniu 1985 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Medarda Matusza. Konsekracji świątyni dokonał 18 sierpnia 1991 r. metropolita poznański abp Jerzy Stroba. Od 2007 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Krystian Szenowski.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Szymon Rybak/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła