TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca 22 Lipca 2019, 19:16
Dziś 22°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Międzynarodowa konferencja w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 12:03 15.04.2019

Prawo naturalne a prawo stanowione fundamentem pokoju i sprawiedliwości w świecie - to hasło międzynarodowej konferencji, która w dniach od 12-13 kwietnia 2019 r. odbyła się  w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.

Była to już trzecia międzynarodowa i interdyscyplinarna refleksja dotycząca prawa naturalnego danego przez Stwórcę oraz prawa stanowionego przez człowieka i instytucję, które tworzą ludzie. W konferencji wzięli udział prelegenci z Chorwacji, Szwajcarii, Serbii, Ukrainy oraz ośrodków naukowych w Polsce (Poznań, Wrocław, Warszawa).

Refleksja teologiczna, filozoficzna, prawna dotycząca prawa naturalnego i prawa stanowionego ma pokazać, że winny one współdziałać i być fundamentem pokoju i sprawiedliwości. Rozbieżność między prawem naturalnym a stanowionym może prowadzić do konfliktów pośród obywateli danego państwa i kryzysów międzynarodowych.

Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oraganizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu.

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła