TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Dominiki, Mateusza, Wincentego 22 Stycznia 2021, 19:38
Dziś 4°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Modlitwa w intencji Rodzin i Życia - czerwiec

Biskup Kaliski Edward Janiak przewodniczył 6 czerwca w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. Spotkanie połączono z pielgrzymką przewodników turystycznych z całej Polski do św. Józefa.

Temat czerwcowego spotkania brzmiał: „W życiu łatwo się zagubić. Kto jest Twoim przewodnikiem? O naszych ziemskich drogach i drodze do nieba tuż przed wakacjami”. Przybyłych na modlitwę przewodników turystycznych i pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium św. Józefa. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadzili: ks. Łukasz Przybyła i ks. Szymon Rybak.

Konferencję nt. walorów turystycznej aktywności i szansie, jaką dla rodziny i dzieła wychowania jest wspólne poznawanie świata, kraju, a przede wszystkim najbliższej okolicy wygłosili: Mariola Górecka i Piotr Sobolewski, przewodnicy turystyczni. Prelegenci zachęcali do zwiedzania, a przede wszystkim spotykania Boga Stwórcy w pięknie stworzonego świata. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. 

Mszy św. przewodniczył bp Edward Janiak, członek Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, członek Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą. Wraz z biskupem kaliskim modlili się: bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, księża neoprezbiterzy i kapłani. 

Homilię wygłosił ks. inf. prof. Józef Pater z archidiecezji wrocławskiej, historyk, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego, ceniony duszpasterz wrocławskich przewodników turystycznych i kapelan Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu.

Kaznodzieja wskazał, że św. Józef, człowiek głębokiej wiary został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską zaufania i jemu jako głowie Świętej Rodziny powierzył Bóg opiekę nad Maryją i Jezusem. W związku z tym Kościół Katolicki uważa go za postać wyjątkową, godną czci i naśladowania.

Przypomniał też, że nasz rodak bł. Jan Paweł II w 1997 r. w Kaliszu zawierzył św. Józefowi wszystkie polskie rodziny oraz sprawę ochrony życia nienarodzonych.

Nawiązując do pielgrzymki przewodników turystycznych do św. Józefa stwierdził, że być przewodnikiem z powołania w każdej dziedzinie to wielkie zobowiązanie. – To wielkie zadanie, zwłaszcza teraz, gdy wzmocnione są ataki na Kościół Katolicki i jego pasterzy, kiedy przeciwstawia się prawu Bożemu prawo stanowione, kiedy dzień święty, czyli niedzielę chce się zamienić na lepiej opłacany dzień roboczy, kiedy chce się ograniczyć misję Kościoła do przysłowiowej zakrystii, kiedy krytykuje się większość społeczną katolików za to, że z powodu ich przekonań Polska postrzegana jest rzekomo jako państwo wyznaniowe, że na rynku pojawiły się zdaniem liberałów tzw. obrzydliwie prawicowe pisma katolickie, że Kościół broni życia od poczęcia po śmierć naturalną, że przeciwstawia się seksualnemu wychowaniu przedszkolaków – wymieniał ks. prof. Pater.

Zaznaczył, że przewodnik to ten, który prowadzi nie tylko po szlakach turystycznych, lecz także duchowych. - Odkrywa przed zainteresowanymi piękno natury, ale odkrywa także dobro i prawdę. Można porównać misję przewodnika do misji kapłana. Tak jak kapłan ukazując najwyższe dobro prowadzi powierzonych sobie ludzi do Boga, który jest nieskończoną miłością. Każdy obiektywny przewodnik ukazując piękno nie może zatrzymać się tylko na płaszczyźnie materialnej, ale winien prowadzić zgrupowanych wokół siebie ludzi do autora tego piękna, czyli do Stwórcy – powiedział duszpasterz przewodników.

Podkreślał, że bł. Jan Paweł II cieszył się wielkim autorytetem i uznaniem nie tylko chrześcijan, lecz także wśród przedstawicieli innych religii, a nawet wśród niewierzących, bo on nigdy nikogo nie lekceważył, nie naruszał ludzkiej godności i każdego słuchał z uwagą.

Ubolewał, że we współczesnym świecie nie brakuje nowoczesnych ideologów, którzy uznając się za „nadludzi” manipulują ludzkim życiem, zarówno w chwili poczęcia, jak i starości. - Próbują oni oceniać i decydować kto może żyć i jak długo, kto może odpoczywać i kiedy, nie widząc sensu cierpienia i potrzeby duchowej odnowy, a prawo Boże brzmi jednoznacznie: nie zabijaj, pamiętaj, abyś dzień święty święcił – przypominał kaznodzieja.

Odpowiadając na pytanie: kto jest moim przewodnikiem?, wskazał na Jezusa. -  Możemy odpowiedzieć jednoznacznie, że jest Nim Jezus Chrystus, ten, którym opiekował się św. Józef, ten, z którym możemy iść przez życie i z którym na pewno dojedziemy do wyznaczonego celu – mówił ks. inf. Pater.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone oraz nowo wyświęconych kapłanów i przewodników turystycznych.

W swoim przemówieniu bp Edward Janiak zachęcał do zaczerpnięcia od św. Józefa optymizmu i radości. - Niech św. Józef dopomaga nam w najtrudniejszych chwilach, byśmy z pokorą i cichością mieli siłę udźwignąć ten krzyż i tę codzienność, a wbrew wszystkiemu umieli się cieszyć z tego, co jest powodem do radości w naszych rodzinach, życiu osobistym, wspólnotach – powiedział biskup kaliski.

Eucharystię uświetnił Chór Pasyjny z parafii pw. Matki Bożej Królowej z miejscowości Sokolniki Las z archidiecezji łódzkiej, a po Mszy św. odbył się koncert scholii dziecięcej „Kolorowe Laurki” z tej samej parafii pod kierunkiem Laury Banackiej-Sołek i ks. kan. Zbigniewa Zgody, który jest autorem piosnek i przygrywa na akordeonie.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia i nagrania: Maria Gurzyńska/Radio Rodzina Kalisz

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła