TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca 22 Lipca 2019, 19:16
Dziś 22°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Opłatkowe spotkanie Koinonii Jan Chrzciciel

Adam Szymański Adam Szymański 21:15 16.12.2018

Adwentowa radość płynie z czynienia ludziom dobra. Jest to radość dawania, poświęcenia, służby drugiemu człowiekowi – mówił biskup kaliski Edward Janiak do członków wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel. Wspólnota spotkała się na Mszy św. w budynku Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że Pan Bóg wzywa każdego człowieka do radości. – Mamy raczej powody do smutku, zmartwień. Na ziemi jest tyle zła, terroryzm, napady, zabójstwa, korupcja, choroby, kłótnie rodzinne, konflikty, czasem kłopoty z dziećmi, a jednak Pan Bóg wzywa nas do radości. Każde wezwanie ma na celu nasze dobro. Bóg wzywa nas do radości duchowej, która ma związek z wiarą, nadzieją, miłością. Taką radość możemy nazwać Bożą radością – powiedział celebrans.

Zaznaczył, że Bóg wzywa człowieka do radości trwałej. – Taka radość nie jest ani przelotna ani płynąca z grzesznej przyjemności. Radości nie daje zdobywanie dóbr materialnych. Bóg wzywa nas do radości, która ma być trwała, a ona przejawia się w postawie pogodnego serca, radowania się przed Panem Bogiem – stwierdził kaznodzieja.

Biskup wskazywał na trzy główne źródła duchowej radości i dodał, że pierwsza płynie z radości doświadczenia Boga.

Akcentował, że drugie źródło radości to radość czystego serca. - Prawdziwa radość rodzi się i zamieszkuje w czystym sercu, w którym mieszka Pan Bóg. Taka radość rodzi się z naszego nawrócenia do Boga – mówił hierarcha.

Przekonywał, że radość wewnętrzna płynie z czynienia dobra. - Adwentowa radość płynie z czynienia ludziom dobra. Jest to radość dawania, poświęcenia, służby drugiemu człowiekowi. Czynienie dobra, wzajemne pomaganie sobie to jest droga do osiągania wewnętrznej pogody ducha. Zawsze można być lepszym. Spróbujmy wokół siebie, w swoim otoczeniu znaleźć taką szczeliną, byśmy byli jeszcze lepsi – powiedział bp Janiak.

Po Mszy św. biskup kaliski Edward Janiak przełamał się opłatkiem z rodzinami i zasiadł do wspólnej wieczerzy.

Koinonia Jan Chrzciciel to wspólnota, która służy dziełu nowej ewangelizacji. Jest kanonicznie uznanym stowarzyszeniem wiernych w Kościele katolickim. Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża.

Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, tworzą jednolitą strukturę, zwaną Federacją Koinonii Jan Chrzciciel. Poszczególne Koinonie stanowią centra ewangelizacji i życia, a ich członkowie gromadzą się na okresowych spotkaniach służących wzrostowi wiary i formacji ewangelizacyjnej.

W Kaliszu wspólnotę tworzy 60 osób dorosłych i 20 dzieci. Koordynatorem jest Iwona Patynowska. Kaliska wspólnota należy do regionu wrocławskiego, gdzie koordynatorem regionalnym Wrocławia Koinonii Jan Chrzciciel jest Marek Maj.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Adam Szymański/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła