TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca 22 Lipca 2019, 19:21
Dziś 22°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Osoby konsekrowane modliły się w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:35 07.04.2019

Osoby konsekrowane z diecezji kaliskiej modliły się w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich (diecezja włocławska) oraz odwiedziły dom rodzinny świętej w Głogowcu. Spotkanie odbyło się w ramach dnia skupienia, który przeżywany był pod hasłem „Posłani, aby świadczyć, poznacie ich po owocach. Owoce Ducha Świętego w naszym życiu”.

Spotkanie rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu, po której konferencję wygłosił ks. Janusz Kowalski, kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich.

Duchowny opowiadał o tym jak narodziło się powołanie Helenki Kowalskiej, które miało miejsce w tym kościele.

Wskazywał, że święta w Dzienniczku podpisywała się s. Maria Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu. – To jest klucz do zrozumienia jej duszy, jej posłannictwa, jej zakochania się w Panu Bogu. Od najmłodszych lat zakochana była w Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie. To jej powołanie w wieku siedmiu lat dokonało się w czasie nieszporów właśnie przed Najświętszym Sakramentem – stwierdził ks. Kowalski.

Zachęcał osoby konsekrowane do znajdowania czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, aby czerpać siły do wypełniania swojego posłannictwa.

Mszy św. przewodniczył ks. kan. Michał Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego, który w homilii cytując fragmenty Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej podkreślał, że powołanie świętej, jej życie i dzieło jest znakiem danym przez Boga Kościołowi na te czasy. – Miłosierdzie Boże jest wezwaniem Pana Boga skierowanym do współczesnego świata i do współczesnego człowieka. Czasami nas boli to, że pomimo iż Bóg tak bardzo nam dzisiaj to Boże Miłosierdzie ukazuje jest tak wielu ludzi, którzy to Miłosierdzie Boże odrzucają. Przyczyną tego jest grzech w człowieku, brak nawrócenia i wewnętrznej przemiany – mówił kaznodzieja.

Wskazał, że św. s. Faustyna jest wzorem życia chrześcijańskiego dla każdego człowieka, gdyż jej życie było tak głęboko zjednoczone z Chrystusem, który przez krzyż przyniósł światu zbawienie i dar Bożego Miłosierdzia. - Jesteśmy wezwani, abyśmy byli apostołami Bożego Miłosierdzia, abyśmy pomimo tego, że widzimy w świecie tak wiele przeciwności albo nawet czasami zdeklarowanego grzechu, tak wiele zła w sferze publicznej czy społecznej, potrafili świadczyć o tym, że Bóg jest miłosierny – powiedział ks. Kieling.

Po Mszy św. siostry zakonne przeszły w pielgrzymce do domu rodzinnego s. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu.

Spotkanie zakończyło się odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich.

W diecezji kaliskiej posługuje ok. 400 sióstr zakonnych w 22 zgromadzeniach żeńskich. W 11 zgromadzeniach męskich pracuje 80 kapłanów zakonnych i 6 braci. W diecezji są 4 dziewice konsekrowane i 2 wdowy konsekrowane.

Funkcję delegata biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego pełni ks. kan. Michał Kieling. Referentką zakonów żeńskich w diecezji kaliskiej jest s. Anna Balcerzak, a wspólnotami męskimi zajmuje się orionista o. Sylwester Sowizdrzał.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: s. Izabela Welik ZMBM

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła