Facebook Twitter Google Plus e-mail więcej
Sobota, 22 IX 2018 Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Słuchaj online

2018-02-28: wszystkie aktualności

Prezentacja monograficznej książki o Orkiestrze Dętej Ołobok

Prezentacja monograficznej książki o Orkiestrze Dętej Ołobok

Wczoraj w Domu Rolnika w Ołoboku gmina Sieroszewice odbyła się uroczysta prezentacja książki Ewy Kotowskiej-Rasiak oraz Anny i Stanisława Jarosików „Orkiestra Dęta Ołobok w latach 1897 – 2016”.

Książka powstała na podstawie prowadzonej przez pana Stanisława Jarosika - kapelmistrza orkiestry i jego małżonki Anny – kroniki, a jej wydawcą jest Urząd Gminy Sieroszewice. Za stołem prezydialnym zasiedli autorzy wydawnictwa wraz z Wójtem Gminy Sieroszewice Czesławem Berkowskim. Wśród licznie zgromadzonych gości byli min. Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, przedstawiciele władz gminnych, organizacji działających na terenie gminy i licznie przybyli kapłani min. Ks. Infułat Tadeusz Szmyt i Ks. Prał. Tomasz Lenczewski proboszcz Parafii w Ołoboku. Nie zabrakło też członków i sympatyków Orkiestry Dętej. - Atrakcją spotkania było także to, że każdy z przybyłych otrzymał prezent od wydawcy w postaci egzemplarza prezentowanej książki.
Po zakończeniu oficjalnej części i zaproszeniu gości na słodki poczęstunek, główni bohaterowie – autorzy – przez długi jeszcze czas wypełniali przyjemny obowiązek podpisywania egzemplarzy książki i przyjmowania gratulacji od czytelników oczekujących w długiej kolejce.
        Niebawem, w naszym radiu, będą mogli Państwo wysłuchać reportażu z tego wydarzenia.

        Auitorzy monografii ofiarowali swą książkę także kaliskim i poznańskim biskupom - oto informacja na ten temat przekazana przez paniąi Ewę Kotowską-Rasiak:

Biskupi z Poznania i Kalisza otrzymali od dyrektor biblioteki Marii Marciniak i autorów Ewy Kotowskiej-Rasiak oraz Anny i Stanisława Jarosików książkę „Orkiestra Dęta Ołobok w latach 1897-2016”. W publikacji znajdują się informacje na temat uroczystości kościelnych z udziałem orkiestry z Ołoboku.

Książkę otrzymali: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskup kaliski senior Stanisław Napierała, biskup pomocniczy senior Teofil Wilski oraz biskup pomocniczy Damian Bryl z Poznania. Księża biskupi wpisują się w publikację, ponieważ przewodniczyli uroczystościom z udziałem orkiestry z Ołoboku. Jeden z rozdziałów książki poświęcony jest pielgrzymce muzyków w 2001 roku do Włoch. Podczas tej wizyty orkiestra dwukrotnie zagrała dla papieża Jana Pawła II, a także miała okazję osobiście spotkać się z Ojcem Świętym i z nim porozmawiać. W publikacji można znaleźć także szczegółowe informacje na temat uroczystości kościelnych, podczas których grali muzycy z Ołoboku.
Księża biskupi gratulowali wydawcy publikacji wójtowi gminy Sieroszewice Czesławowi Berkowskiemu i autorom książki Ewie Kotowskiej-Rasiak oraz Annie i Stanisławowi Napierale. List gratulacyjny przekazał także ks. kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, który spotkał się z ołobocką orkiestrą w czasie odpustu w Pępowie w 2009 r. Z kolei w liście przesłanym przez ks. biskupa Stanisława Napierałę czytamy m.in. „Dobrze, że taka książka powstała. Jest cennym dokumentem dla poznania długich i twórczych dziejów Orkiestry Dętej Ołobok. Jest ważnym zapisem ukazującym znaczący przejaw życia kulturalnego Gminy Sieroszewice, w szczególności zaś miejscowości Ołobok. Orkiestra wniosła też nie mały wkład w budowanie życia Diecezji Kaliskiej, zwłaszcza jej początków. Mile wspominam spotkania z orkiestrą w czasie różnych uroczystości, którym przewodniczyłem. Gratuluję Państwu Annie i Stanisławowi Jarosikom. Wyrazy uznania kieruję do Pani Ewy Kotowskiej-Rasiak”.

Adam Szymański - ASpekty codzienności - Monografia ORKIESTRA DĘTA OŁOBOK - reminiscencje z wieczoru autorskiego

Serwis informacyjny Radia Rodzina 20180228 - Przezentacja książki Orkiestra Dęta Ołobok

Fotogaleria 1

Fotogaleria 2

Aktualności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK