TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Dory, Gerarda, Maryny 24 Września 2020, 13:46
Dziś 24°C
Jutro 18°C
Szukaj w serwisie

Biskup Edward Janiak gratulował laureatom II Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:47 06.12.2019

Biskup kaliski Edward Janiak gratulował laureatom II Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły.

Jednym z głównych celów konkursu, którego pomysłodawcą jest nazaretanka s. Wiesława Hyzińska, była popularyzacja twórczości Karola Wojtyły wśród młodzieży.

W konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zwycięzców wyłoniono w dwóch kategoriach, gdzie przyznano wyróżnienia i nagrody.

W kategorii uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych jurorzy przyznali 7 wyróżnień i 3 wyróżnienia specjalne oraz nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Bilska z SP w Twardogórze. Drugie – Milena Jarzumbek, a trzecie - Maja Tokarska, obie z SP w Międzyborzu. Nagrodę specjalną odebrał Nikodem Gawełek z SP w Brzezinach.

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych przyznano 5 wyróżnień i nagrody. Pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Balcerzak z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Drugie – Julia Wiśniewska z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, a trzecie - Aleksandra Noculak z ZS nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie. Nagrodę specjalną otrzymał Jakub Oszenda z Ostrowa Wielkopolskiego.

Laureatom gratulował biskup kaliski Edward Janiak, który wskazywał, że początek jego kapłaństwa wiąże się z wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża.

Duchowny wspominał swoje spotkania z Janem Pawłem II, a szczególnie te, które miały miejsce w czasie jego studiów w Rzymie.

Podzielił się także swoimi zdolnościami recytatorskimi, recytując wiersz, który mówił będąc przedszkolakiem.

Konkurs honorowym patronatem objęli także starosta ostrzeszowski Lech Janicki i parafia pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.

Dodatkowe nagrody zostały ufundowane przez starostę ostrzeszowskiego Lecha Janickiego, burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów Patryka Jędrowiaka i dyrektora I LO w Ostrzeszowie Michała Błocha.

Galę ubogaciły wystąpienia laureatów recytujących twórczość Karola Wojtyły i koncert w wykonaniu uczniów I LO w Ostrzeszowie.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, duchowieństwo z ks. kan. dr. Jarosławem Powąską, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu i ks. kan. Pawłem Malińskim, proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, siostry zakonne z s. Łucją Kożuchowską, asystentką wspólnoty sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie, jurorzy, dyrektorzy szkół ostrzeszowskich, laureaci i ich opiekunowie.

Organizatorami II Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Karola Wojtyły byli: I LO Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła