TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Erwiny, Henryka, Mariusza 19 Stycznia 2020, 23:43
Dziś 2°C
Jutro 3°C
Szukaj w serwisie

Biskup Edward Janiak poświęcił odnowione wnętrze kościoła św. Jakuba Apostoła w Czerminie

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 17:51 20.10.2019

Troska o świątynię to świadectwo waszej miłości do Pana Boga i Kościoła - mówił bp Edward Janiak w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Czerminie. Biskup kaliski poświęcił wnętrze świątyni po gruntownej renowacji przeprowadzonej w ramach projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”.

Witając biskupa, duchowieństwo i wiernych proboszcz ks. kan. Marian Ostach podziękował parafianom za wsparcie modlitwą i ofiarą gruntownego remontu kościoła. Wskazał, że prace konserwatorskie trwające dwa lata objęły m.in.: renowację ołtarzy z obrazem Matki Bożej Czermińskiej Śnieżnej z XVII w., chrzcielnicy, ambony, figury gotyckiej Madonny z Dzieciątkiem z XV w., prospektu organowego, balustrady chóru.

W homilii biskup kaliski dziękował proboszczowi i parafianom za zaangażowanie w odnowienie świątyni, za ofiarność i modlitwę. – Dziękuję wam za piękno tej świątyni, ale pamiętajcie, że ona jest waszym domem – powiedział celebrans.

Zachęcał wiernych do odmawiania różańca. - W październiku szczególnie chcemy pamiętać o modlitwie różańcowej. Maryja objawiając się w Fatimie, Lourdes czy innych miejscach upominała się o modlitwę różańcową. Proszę, abyście pamiętali o tej modlitwie i przekazywali tę tradycję w waszych rodzinach – zaznaczył kaznodzieja.

Prosił rodziców i dziadków, aby młodemu pokoleniu przekazywali wiarę i tradycję. - Wasze świadectwo jest bardzo potrzebne. Bardzo ważną instytucją jest babcia i dziadek, którzy przyprowadzają dziecko do kościoła, uczą modlitwy – wskazywał bp Janiak.

Podczas Mszy św. bp Edward Janiak wręczył podziękowania osobom zaangażowanym w dzieło odnowienia wnętrza świątyni.

Obecny kościół został zbudowany w latach 1714-1725 z fundacji ówczesnego dziedzica Czermina – Ulatowskiego, a konsekracji dokonał 22 lipca 1730 r. bp Franciszek Józef Kraszkowski, sufragan gnieźnieński. Świątynia otrzymała poprzednie wezwanie św. Jakuba Większego Apostoła. Wzniesiono ją z drewna na planie krzyża.
 
Wewnątrz w rokokowym ołtarzu głównym umieszczony jest słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w 1662 r. i powszechnie określany mianem Matki Bożej Czermińskiej. Wizerunek ten jest podobny do obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Wielkiej w Rzymie. W kościele znajduje się także późnogotycka rzeźba Mdonny z Dzieciątkiem pochodząca z ok. 1500 r.

Od 2001 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Marian Ostach.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła