TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Danieli, Irwina, Małgorzaty 15 Lipca 2020, 20:21
Dziś 21°C
Jutro 19°C
Szukaj w serwisie

Biskup Kaliski Edward Janiak na uroczystościach 100-lecia parafii w Chynowej

ks. Szymon Rybak ks. Szymon Rybak 14:51 09.02.2020

Życie na ziemi jest czasem łaski, aby zapracować na niebo - mówił bp Edward Janiak w kościele pw. św. Wawrzyńca w Chynowej. Biskup kaliski odprawił Mszę św. z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia parafii i poświęcił jubileuszowy krzyż misyjny.

Witając biskupa, duchowieństwo i wiernych proboszcz ks. kan. Przemysław Talaga wskazał, że uroczystości jubileuszowe poprzedziły misje święte, które głosił ks. Maciej Kubiak, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Wilkowicach, w archidiecezji poznańskiej.

W homilii celebrans odwołując się do dzisiejszej Ewangelii wskazywał, że katolik ma być solą i światłem dla współczesnego świata. - Pan Bóg w sprawach wiary posługuje się ludźmi. Nie możemy obrażać się na świat, na jego sposób funkcjonowania, że rozmija się z przesłaniem ewangelicznym, bo to my zostaliśmy wybrani i posłani, aby iść w ten świat i głosić Ewangelię, która jest nadzieją – podkreślał kaznodzieja.

Prosił wiernych, aby w życiu codziennym pamiętali o osobach chorych i starszych, a także wypraszali miłosierdzie Boże dla zmarłych parafian.

Dziękował proboszczowi i parafianom za piękne świadectwo miłości do Kościoła. – Dziękuję wszystkim, którzy przez swoją ofiarność i modlitwę sprawiają, że ta świątynia tak pięknie wygląda, a ks. proboszcz poprzez gorliwą służbę wpisuje się w piękną historię kapłanów, którzy tutaj pracowali – zaznaczył bp Janiak.

Podczas uroczystości biskup kaliski Edward Janiak przekazał

Srebrny Pierścień Św. Józefa Edwinowi Stenderze, przewodniczącemu Rady Parafialnej za zaangażowanie w życie chynowskiej parafii.

Z okazji 100-lecia parafii wydany został pamiątkowy album pt. „100 lat ze świętym Wawrzyńcem”.

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Chynowej została erygowana 10 lutego 1920 r. przez kard. Edmunda Dalbora, prymasa Polski, abp. gnieźnieńskiego i poznańskiego. Wydzielono ją z części parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie, której wcześniej była filią, z własnym drewnianym kościołem ufundowanym ok. 1634 r.

W latach 1936-1937 na miejscu starej, drewnianej świątyni pobudowano nowy kościół, który 3 października 1937 r. konsekrował – pod dawnym wezwaniem – kard. August Hlond, prymas Polski.

W ciągu tych stu lat proboszczami byli: ks. Edmund Stempniewicz (1920-1925), ks. Franciszek Jankowski (1926–1932), ks. kan. Sylwester Konieczny (1932-1976), budowniczy obecnego kościoła, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, ks. Kazimierz Lijewski (1976-1981), ks. prał. Edmund Sieczka (1981–2015). Od 1 lipca 2015 r. proboszczem parafii jest ks. kan. Przemysław Talaga, któremu pomaga rezydent ks. kan. Adam Przybyś.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Szymon Rybak/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła