TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Donata, Herminy, Rufina 07 Kwietnia 2020, 18:12
Dziś 18°C
Jutro 18°C
Szukaj w serwisie

Biskup Stanisław Napierała dokonał konsekracji ołtarza w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gołuchowie

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:38 24.10.2019

Ołtarz to miejsce święte, gdzie dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Bez ołtarza nie ma świątyni - mówił bp Stanisław Napierała w kościele pw. NMP Wniebowziętej w Gołuchowie. Biskup kaliski senior dokonał konsekracji ołtarza, w który wmurowano relikwie św. Mateusza Ewangelisty.

Witając biskupa, duchowieństwo i wiernych ks. Rafał Rydliński dziękował parafianom za ufundowanie nowego marmurowego ołtarza soborowego wraz z ambonką. Wskazał, że w ołtarzu spoczną relikwie św. Apostoła Mateusza, Ewangelisty i Męczennika. Przypomniał, że dokładnie 70 lat temu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę świątyni dokonał ówczesny arcybiskup gnieźnieński Prymas Polski ks. Stefan Wyszyński.

W homilii celebrans ukazując znaczenie ołtarza podkreślał, że w Nowym Testamencie ołtarzem jest krzyż. - To jest to miejsce, w którym Jezus Chrystus złożył siebie samego jako ofiarę przebłagalną za grzechy wszystkich ludzi. Na ołtarzu zbudowanym rękoma ludzkimi Pan Jezus także składa ofiarę z siebie samego. Różnica między Kalwarią a ołtarzem jest ta, że na krzyżu Pan Jezus złożył krwawą ofiarę, a na ołtarzu bezkrwawą, ale to jest ta sama ofiara Jezusa Chrystusa, która przebłaguje Boga za nasze grzechy – powiedział pierwszy biskup kaliski.

Akcentował, że ołtarz jest miejscem najważniejszym w kościele. - To jest miejsce święte. Mówimy, że to stół Pański, bo na nim dokonuje się uczta, do której jesteśmy zaproszeni. Jezus karmi nas swoim Ciałem i swoją Krwią. Ołtarz to jest miejsce centralne w kościele, przy nim gromadzimy się jako żywa wspólnota Kościoła. Ilekroć będziecie przychodzić do tej świątyni to wpatrujcie się w ołtarz, bo to jest najważniejsze miejsce. Bez ołtarza nie ma świątyni – zaznaczył bp Napierała.

Podczas Mszy św. biskup kaliski senior udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

Parafię w Gołuchowie erygowano w 2. połowie XIII w. W 1581 r. Rafał Leszczyński (pochowany w podziemiach kościoła w Gołuchowie), kasztelan śremski, oddał kościół braciom czeskim, swoim współwyznawcom. W ich rękach świątynia pozostawała do 1601 r. Odebrał im ją syn Rafała, Wacław Leszczyński, kanclerz koronny, generał wielkopolski, który przeszedłszy na łono Kościoła rzymskokatolickiego wybudował w 1612 r. w miejsce starego, nowy kościół i ustanowił przy nim Kolegium Mansyonarzy. Kościół konsekrował w 1623 r. sufragan Wilczyński, a arcybiskup Gębicki tegoż roku wydał nową erekcję kościoła.

Podczas II wojny światowej 16 września 1941 r. przystąpiono do niszczenia kościoła. 4 października tego roku kościół został całkowicie zburzony. Mieszkańcom Gołuchowa, tuż przed wyburzeniem kościoła, udało się wynieść i przechować niewielką część wyposażenia barokowej świątyni, która istniała od 1612 r.

Do budowy kolejnego kościoła przystąpiono w 1949 r. Kamień węgielny poświęcił i wmurował Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński w dniu 23 października 1949 r. Poświęcenia kościoła pw. NMP Wniebowziętej dokonał 15 października 1961 r. bp Lucjan Bernacki, sufragan z Gniezna.

W listopadzie 2016 r. zrodziła się myśl, aby zrekonstruować przedwojenny ołtarz, a w lutym 2017 r. rozpoczęły się pierwsze prace stolarskie i snycerskie.

W ołtarzu został umieszczony obraz NMP Wniebowziętej, który znajdował się w starym przedwojennym ołtarzu oraz obraz Matki Bożej Śnieżnej, który do tej pory był ulokowany w bocznej kaplicy, a po renowacji i otrzymaniu nowej ramy postanowiono umieścić go również w ołtarzu głównym. Wota, jakie znajdowały się na tym obrazie oraz srebrne sukienki świadczą o tym, iż wizerunek ten w przeszłości cieszył się wielką czcią wiernych. Obraz uznawany za cudowny jest datowany na 1. poł. XVII w., a przyozdobiony sukienkami z XVIII w. Ołtarz poświęcił 28 października 2018 r. biskup kaliski Edward Janiak.

Od 2016 r. proboszczem parafii w Gołuchowie jest ks. Rafał Rydliński.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła