TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny 12 Sierpnia 2020, 03:09
Dziś 19°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego w Katedrze Kaliskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:55 02.02.2020

Wszystkim osobom konsekrowanym dziękuję za służbę w diecezji, za pracę w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla chorych i niepełnosprawnych. Habit zakonny jest znakiem w dzisiejszym laickim świecie - mówił biskup kaliski Edward Janiak do osób konsekrowanych w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie przewodniczył Mszy św. Wraz z nim modlił się także biskup pomocniczy paulin o. Łukasz Buzun.

Na początku Mszy św. osoby konsekrowane procesyjnie przeszły z zapalonymi świecami do nawy głównej kaliskiej katedry. Świece poświęcił bp Łukasz Buzun.

W homilii bp Łukasz Buzun podkreślał, że tajemnica Ofiarowania żyje w Kościele mocą Ducha Świętego i w sposób dynamiczny łaska dosięga każdego człowieka. – Bóg ciągle ofiarowuje się człowiekowi. To ofiarowanie ma szeroki zakres, jest hojne. Nasz Pan wychodzi ku nam na różne sposoby: w sakramentach świętych, swoim Słowie, natchnieniach, wspólnocie i wydarzeniach. Nie można pozostać obojętnym, ale trzeba poczuć się zobowiązanym do odwzajemnienia miłości. Miłość Chrystusa przynagla nas, abyśmy na nią odpowiedzieli – powiedział kaznodzieja.

Zachęcał osoby konsekrowane, aby podejmowały trud pracy nad sobą. – Umiejętność zachowania wolności ze względu na Chrystusa jest związana ze zdolnością do tracenia, do ofiary, nie przywiązywania się do osób, zostawiania za sobą miejsc, rzeczy i przyjemności, bez żalu i pretensji. Jest to jedna z zasadniczych zdolności, jakie musimy w tym świecie nabywać, gdy wokół nas wszyscy są nastawieni na jakąś formę zysku. W ostateczności każde przywiązanie odbiera nam autentyczną radość życia – zaznaczył duchowny.

Wskazywał, że konsekracja jest ofiarowaniem się Panu. – Jeśli nie składamy ofiary z naszego czasu i z siebie to zauważamy, że w sumie idzie on na marne. Nasza konsekracja prowadzi nas ku świadectwu, że człowiek jest stworzony na obraz Boga, ma w sobie złożone życie Boże, nadprzyrodzone i ono domaga się rozwoju. Nasz Pan liczy na naszą gotowość, na to, że będziemy ofiarnie „marnować” czas i życie dla Jego spraw w Kościele przez dyspozycyjność, zrozumienie, pokorę, modlitwę, życie z wiary i miłości – przekonywał bp Buzun.

Po kazaniu osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski podziękował osobom konsekrowanym za posługę w diecezji kaliskiej. – Wszystkim dziękuję za służbę w diecezji, za pracę w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla chorych i niepełnosprawnych. To jest piękne świadectwo waszej postawy – mówił bp Janiak.

Zachęcał osoby konsekrowane do odmawiania modlitwy, zwłaszcza różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego. – Modlitwa jest warunkiem nie jakiegoś sukcesu, ale tego, że potrafimy przyjąć cierpienie, trudność życiową. Modlitwa jest najlepszym lekarstwem na codzienność – stwierdził hierarcha.

Z biskupami, licznie zgromadzonymi kapłanami i siostrami zakonnymi modlili się: delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego ks. kan. Michał Kieling, proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Adam Modliński, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. Marcin Załężny, alumni kaliskiego seminarium, a także wierni diecezji kaliskiej.

W diecezji kaliskiej posługuje ok. 400 sióstr w 22 zgromadzeniach żeńskich mieszkających w 36 domach zakonnych. Wśród nich jest 59 sióstr w 4 klasztorach kontemplacyjnych, a są to: Siostry Karmelitanki Bose na Niedźwiadach w Kaliszu,  Ubogie Siostry św. Klary w Kaliszu, Siostry Klaryski Kapucynki w Ostrowie Wielkopolskim i Mniszki Kamedułki w Złoczewie

W 11 zgromadzeniach męskich pracuje 80 kapłanów zakonnych i 6 braci. Zakony zajmują się głównie pracą duszpasterską. Niektóre zgromadzenia prowadzą szkoły, przedszkola, zakłady opiekuńczo-wychowawcze lub domy rekolekcyjne.

W diecezji są 4 dziewice konsekrowane i 2 wdowy konsekrowane.

Referentką zakonów żeńskich w diecezji kaliskiej jest s. Anna Balcerzak, a wspólnotami męskimi zajmuje się orionista ks. Sylwester Sowizdrzał.

Krótko po objęciu diecezji biskup kaliski Edward Janiak powołał urząd delegata ds. życia konsekrowanego. To zadanie zlecił ks. kan. Michałowi Kielingowi. Jednym z zadań duchownego jest organizacja comiesięcznych Dni Skupienia dla osób konsekrowanych. - Wcześniej takie spotkania miały miejsce, ale raczej dotyczyły przełożonych poszczególnych domów. Pojawiła się bardzo trafna myśl, aby wszystkie siostry z diecezji zapraszać co miesiąc na Dzień Skupienia do różnych domów zakonnych zlokalizowanych na terenie naszej diecezji – mówi w rozmowie z KAI ks. Kieling.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła