TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Gagrieli, Liwii, Leonarda 27 Lutego 2021, 18:56
Dziś 5°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Konferencja Księży Dziekanów w WSD w Kaliszu

Kilka razy do roku odbywa się spotkanie Dziekanów czyli Kapłanów stojących na czele 33 dekanatów naszej kaliskiej diecezji...

Na spotkanie z Księdzem Biskupem kapłani przybyli do Seminarium Duchownego w Kaliszu. Po wspólnej brewiarzowej modlitwie rozpoczęły się obrady w sali konferencyjnej. W pierwszej części konferencji dyskutowano przede wszystkim nad budżetem Diecezji. Po przerwie na spotkanie przybyli zaproszeni Goście, którzy referowali stan działalności w ramach dzieł powierzonych ich trosce.

O podsumowanie Konferencji Dziekanów poprosiliśmy Księdza Biskupa Stanisława Napierałę. Poniżej zamieszczamy pełną wypowiedź Księdza Biskupa i... jak zwykle kilkanaście zdjęć! ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA
Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła