TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Erwiny, Henryka, Mariusza 19 Stycznia 2020, 22:10
Dziś 2°C
Jutro 3°C
Szukaj w serwisie

Konferencja naukowa: "Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata" - dzień II

ks. Szymon Rybak ks. Szymon Rybak 16:56 26.10.2019

Inkulturacja drogą dialogu Kościoła z kulturami świata - to hasło dwudniowej konferencji naukowej, która odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej w dniach 25-26 października 2019 roku.

Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej.

Patronami honorowymi wydarzenia są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biskup Kaliski Edward Janiak oraz Miasto Kalisz.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły media diecezji kaliskiej przy współpracy z innymi instytucjami medialnymi.

Konferencji towarzyszy wystawa fotograficzna odkryć naukowych ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota oraz z jego pracy misyjnej i działalności muzycznej w Boliwii.

Plan drugiego dnia spotkania:

Godz. 9.00 – Nabożeństwo misyjne(kaplica seminaryjna)

Godz. 9.30 - Wprowadzenie w konferencję – J. E. Ks. Biskup Łukasz Buzun i ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski(aula Centrum Józefologicznego)

Moderator sesji – ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja

Godz. 9.45 - o. prof. dr hab. Piotr Nawrot (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Źródła muzyki dawnej w Boliwii.

Godz. 10.15 - o. dr. P. Jordi-A. Piqué i Collado OSB (Preside Pontificium Athenaeum Anselmianum w Rzymie) - Teologia, liturgia e musica: dialoghi di trascendenza nell'immanenza dell'arte.

Godz. 10.45 - o. dr hab. Tomasz Szyszka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Projekt ewangelizacji inkulturacyjnej na przykładzie diakonatu stałego w świecie andyjskim.

Godz. 11.15 –Przerwa

Godz. 11.45 – II sesja – Moderator –diak. Jakub Bogacki

Godz. 11.45 – o. dr Dominik Jurczak – Pontificium Athenaeum Anselmianum w Rzymie) - Problem inkulturacji w liturgii. Współczesne wyzwania i zagrożenia.

Godz. 12.15 - Ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Opolu)– Elementy inkulturacyjne we wprowadzaniu posoborowej odnowy liturgii w Polsce.

Godz. 12.45– o. dr Alejandro JoséLópez Ribao (Valencia) - Pueblos de Indios y reduccionesjesuíticas: ¿unintento de inculturación en la épocacolonial?

Godz. 13.15 – Obiad

Godz. 14.30 – III sesja – Moderator – o. dr Dominik Jurczak

Godz. 14.30 - ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Kościół pierwszych wieków i kultura antyczna.

Godz. 15.00 - ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki - Adaptacje liturgii w Polsce po reformie Soboru Trydenckiego".

Godz. 15.30 - ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Inkulturacja wcieleniem Ewangelii w kultury świata według adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka EvangeliiGaudium

Godz. 17.00 Katedra kaliska (kościół p.w. św. Mikołaja) - Koncert - „Muzyka barokowa z misji jezuickich i z katedr w Ameryce Hiszpańskiej.” – Chór Kameralny Dysonans z Poznania. Koncert oparty na pracach badawczych ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota SVD.

Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała&ks. Szymon Rybak/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła