TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Danuty, Jana, Janiny 24 Czerwca 2021, 23:44
Dziś 19°C
Jutro 18°C
Szukaj w serwisie

Kwietniowa modlitwa za rodziny i w obronie życia u św. Józefa w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 09:19 03.04.2020

W tym trudnym dzisiaj czasie rodzi się szansa, aby odkryć rodzinę jako Kościół Domowy. Ten czas dany jest nam po to, aby odkryć moc modlitwy w domu – mówił bp Szymon Stułkowski, który 2 kwietnia przewodniczył w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych transmitowanym przez TV Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Tym razem wierni mogli tylko łączyć się duchowo za pośrednictwem mediów.

Temat kwietniowego spotkania nawiązywał do 15. rocznicy śmierci Jana Pawła II i brzmiał: „Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka! – przypomina św. Jan Paweł II w 15. rocznicę powrotu do Domu Ojca”. Księży biskupów oraz wiernych łączących się duchowo powitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a modlitwę do św. Józefa poprowadził ks. Damian Weis.

W ramach konferencji nt. „Św. Jan Paweł II w moim życiu – to co zapamiętałem sercem...” o swoich spotkaniach z papieżem opowiadali: biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, bp pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun i ks. prał. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Rozmowę prowadził ks. prał. Leszek Szkopek. 

Mszy św. przewodniczył bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, biskup kaliski senior Stanisław Napierała i kilku kapłanów.

W homilii bp Szymon Stułkowski odwołał się do listu apostolskiego Jana Pawła II o różańcu świętym opublikowanego w 2002 roku, w którym papież zaproponował Kościołowi nową cześć różańca - Tajemnice Światła. – Jan Paweł II chciał zwrócić uwagę świata na różaniec, żeby zmobilizować do tego, aby chwycić się różańca, medytować tajemnice zbawienia i przylgnąć na nowo do Chrystusa przez wstawiennictwo Niepokalanej – powiedział celebrans.

Dodał, że Jan Paweł II w liście o różańcu prosił, by modlić się w rodzinach. – W tym trudnym dzisiaj czasie rodzi się szansa, aby odkryć rodzinę jako Kościół Domowy. Ten trudny czas dany jest nam też po to, aby odkryć moc modlitwy w domu, odkryć, że trzeba nam będzie w domu przeżyć święta. Uczymy się tego jak przeżywać Mszę św., która jest transmitowana. Uczymy się tego, jak pojednać się z Panem Bogiem w tej niezwykłej sytuacji. Uczymy się jak zjednoczyć się z Nim w komunii, kiedy nie mogę przyjąć Ciała Chrystusa przy ołtarzu w kościele – podkreślał kaznodzieja.

Przekonywał, że modlitwa przyniesie błogosławiony owoc. – Ufam, że ta głęboka modlitwa zatrzyma zarazę, że nas odnowi i sprawi, że będziemy bardziej się szanować, będziemy sobie pomagać, będziemy mieli czas dla siebie. Ufam, że ta modlitwa płynąca z domów i ze świątyń daje siły tym, którzy walczą na pierwszym froncie, tym, którzy nami rządzą, leczą, pielęgnują chorych, pilnują porządku, opiekują się ubogimi i bezdomnymi, karmią ich, dają im odzienie i pomoc – zaznaczył hierarcha.

Zachęcał wiernych, aby zwracali się do św. Józefa. - Św. Teresa Wielka pisała, że to święty, który jej niczego nigdy nie odmówił, a jeśli wysłuchał inaczej to lepiej niż ona chciała. Chcemy Go prosić, aby razem z Maryją wypraszali nam godne, piękne przeżycie tego trudnego czasu, żebyśmy się w tym nie pogubili, żebyśmy na nowo odkryli Boga, który nas kocha tak bardzo, że zawarł z nami przez Jezusa przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać – stwierdził biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.

Zawierzył św. Józefowi Polskę i cały świat w tym trudnym czasie epidemii. - Św. Józefie zawierzamy Ci siebie w tym trudnym czasie. Prosimy o męstwo, którego jesteś wzorem i przykładem dla nas. Prosimy o mądrość, roztropność, umiłowanie Maryi, abyśmy modląc się z Tobą i Nią i ze św. Janem Pawłem II na różańcu na nowo odkryli jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo troszczy się o nas. Św. Józefie spraw, abyśmy wyszli z tej trudnej próby umocnieni, jeszcze bardziej kochający Boga i siebie na wzajem – mówił bp Stułkowski.

Pod koniec Mszy św. biskupi i kapłani zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone oraz prosili o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak dziękował Telewizji Trwam i Radiu Maryja za to, że dzięki nim wierni z całej Polski i świata mogli łączyć się duchowo na modlitwie. – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy łączą się z nami duchowo. Dziękuję kapłanom, którzy służą idąc do chorych, spowiadając, przygotowując do świąt. Dziękuję też wolontariuszom, ludziom, w których rodzi się tyle dobra, wrażliwości na starsze osoby, są gotowi do niesienia pomocy. To jest piękne, bo do Pana Boga trafia się przez służbę człowiekowi – powiedział bp Janiak.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła