TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Eleonory, Lenki, Kiejstuta 21 Lutego 2020, 20:37
Dziś 3°C
Jutro 8°C
Szukaj w serwisie

Msza św. z okazji obchodów I Dni Księstwa Kaliskiego

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 13:56 26.08.2019

Dzisiaj przeszłość staje pośród nas po to, aby zasiać to co w tamtym czasie było czyste, święte i piękne, aby żyć wartościami, które są ciągle aktualne, piękne i świetliste - mówił bp Łukasz Buzun, który w kościele oo. franciszkanów przewodniczył Mszy św. z okazji obchodów I Dni Księstwa Kaliskiego.

W homilii celebrans podkreślał, że chrześcijanin powinien odnosić swoje życie do Ewangelii i podejmować wybory zgodne z wolą Bożą. – Ważne jest, żeby człowiek podejmował takie wybory, które może są trudne i wymagają duchowego wysiłku, a jednak konieczne, bo jeśli ich nie podejmujemy zbieramy skutki zaniedbań i są one dla nas bardzo gorzkie i trujące jednocześnie – powiedział kaznodzieja.

Prosił wiernych, aby czerpali siły i moc z Ducha Świętego. – Ważna jest modlitwa do Ducha Świętego, który jest inspiratorem dobrych wyborów w życiu człowieka. Trzeba modlić się do Matki Bożej, aby być otwartym na działanie Ducha Świętego – stwierdził bp Buzun.

Wskazując na bł. Jolentę i jej męża Bolesława Pobożnego podkreślał, że są oni przykładem dla współczesnego świata. – W tamtych czasach nie tylko uczono dobrych manier na dworze, ale przede wszystkim uczono pobożności i ascezy. Dzień rozpoczynała Msza św., a więc człowiek nie był wychowywany do źle pojmowanej wolności i tolerancji, ale do wartości takich jak sprawiedliwość, miłość, uczciwość, wierność, wytrwałość. Człowiek teraz zostaje wychowywany do tworzenia kultury czasami konsumpcjonistycznej czy narcystycznej, ale nie ma tam blasku tej świętości, a kiedyś człowiek żył po to, aby stawać się świętym – akcentował hierarcha.

Zachęcał, aby czerpać z przeszłości dobre wzory. - Paradoksem jest to, że człowiek dzisiaj żyje często po to, aby mieć więcej komfortu, przyjemności, podniet zmysłowych, natomiast nie szuka tego co w górze, co jest dobre, co Bogu przyjemne. Dzisiaj przeszłość staje pośród nas po to, aby zasiać to co w tamtym czasie było czyste, święte i piękne, aby żyć wartościami, które są ciągle aktualne, piękne i świetliste – przekonywał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Po komunii św. bp Łukasz Buzun odmówił modlitwę przy relikwiach bł. Jolenty.

I Dni Księstwa Kaliskiego to wydarzenie zorganizowane z okazji 755. rocznicy śmierci Bolesława Pobożnego, 740. rocznicy uchwalenia Statutu Kaliskiego i 715. rocznicy śmierci bł. księżnej Jolenty.

- Bolesław Pobożny nadał Kaliszowi prawa miejskie oraz wydał dokument, który ustanawiał prawa i obowiązki dla Wyznawców Mojżeszowych. Chcemy przypomnieć rolę tej postaci w dziejach miasta – mówił w rozmowie z KAI prezes Fundacji im. Bolesława Pobożnego Piotr Błaszczyk, który dodał, że celem wydarzenia jest przede wszystkim promowanie historii regionu oraz promowanie i popularyzacja wiedzy na temat Statutu Kaliskiego oraz historii Kalisza jako miasta wielokulturowego oraz popularyzacja dorobku kultury średniowiecza.

I Dni Księstwa Kaliskiego odbyły się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Kalisza, a także Biskupa Kaliskiego.

W sobotę w kaliskim ratuszu można było posłuchać prelekcji o Bolesławie Pobożnym i Księstwie Kaliskim w ramach konferencji naukowej „Księstwo Kaliskie a sprawy dzisiejsze”.

W niedzielę zorganizowano średniowieczny piknik, pochód rycerski, warsztaty, koncerty i inscenizacje. Zwieńczeniem wydarzeń był koncert Zespołu Pieśni Średniowiecznej Jerycho.

Organizatorem I Dni Księstwa Kaliskiego była Fundacja im. Bolesława Pobożnego, której partnerowały: Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej, Fundacja Polska Jutra i Koliber Kalisz.

Jolenta Helena, księżna kaliska, błogosławiona (ok. 1244-1298) była żoną Bolesława Pobożnego. Sprowadziła do Kalisza franciszkanów fundując im klasztor i kościół w 1257 r. Bolesława i Jolantę uważa się także za fundatorów kościoła św. Mikołaja (obecnie katedra). Po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek w Gnieźnie, gdzie zmarła. Jej córka Jadwiga poślubiła Władysława Łokietka i została królową Polski. W 1827 r. dekretem papieża Leona XII wpisano ją w poczet błogosławionych.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła