TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny 12 Sierpnia 2020, 03:19
Dziś 19°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w Narodowym Sanktuarium Świętego Jóżefa w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:41 29.04.2020

Ofiara ich życia nie poszła na marne, dzięki ich ofierze nasz naród przetrwał - mówił Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej Marian Gołębiewski, który przewodniczył Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

Ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemicznego, dzisiejsza uroczystość miała zupełnie innych charakter niż dotychczas. Aby zachować obowiązujące normy, wewnątrz sanktuarium znajdowała się ograniczona liczba uczestników liturgii, natomiast pozostali wierni łączyli się duchowo przez transmisję na antenie „Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej” i w Telewizji Internetowej „Dom Józefa”.

Na samym początku słowa powitania i wprowadzenia wypowiedział ks. prał. Jacek Plota - Kustosz Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

W homilii abp Gołebiewski wskazując na św. Józefa Kaliskiego zachęcał wszystkich wiernych do ufnej modlitwy odwołując się do tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat. Kaznodzieja akcentował, że ofiara życia męczenników II wojny światowej nie poszła na marne, ale dzięki ich ofierze nasz naród przetrwał:

Po komunii św. ks. Tadeusz Kosecki z Gdyni, były więzień obozu w Stutthofie odczytał akt zawierzenia św. Józefowi ułożony 75 lata temu przez księży z Dachau.

Po Mszy św. abp Marian Gołębiewski poświęcił Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności oraz Muzeum Księży Dachauowczyków znajdujące się w podziemiach kaliskiej bazyliki.

Wraz z abp. Marianem Gołębiewskim Mszę św. koncelebrowali biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskup kaliski senior Stanisław Napierała i kilku kapłanów.

Ustanowiony przez Episkopat w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest kontynuacją corocznego dziękczynienia księży – więźniów Dachau. W obawie przed likwidacją obozu, zawierzyli się oni św. Józefowi i ślubowali, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować co roku do kościoła św. Józefa w Kaliszu. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni księża z Polski do końca życia wypełniali złożone przyrzeczenie i pielgrzymowali do Kalisza, dziękując za ocalenie. Ostatni z nich, ks. Leon Stępniak, zmarł w 2013 r. Obecnie pielgrzymki do sanktuarium św. Józefa z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego są wyrazem pamięci o tych, którzy byli uwięzieni.
Jako wotum za ocalenie powstały: Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiej bazyliki w 1970 r. oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach w 1975 r.

Dachau było głównym obozem dla duchownych katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wśród ok. 3 tys. uwięzionych zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich blisko 1800 pochodziło z Polski. Niemal połowa z nich została zamęczona w obozie, najwięcej z terenów diecezji poznańskiej (147), włocławskiej (144) i łódzkiej (112). Spośród blisko 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili jezuici, misjonarze i salezjanie.

Tekst i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła