TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny 12 Sierpnia 2020, 02:12
Dziś 19°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Prezydent RP Andrzej Duda na uroczystościach w Lututowie

ks. Grzegorz Mączka ks. Grzegorz Mączka 09:52 14.01.2020

Od 1 stycznia 2020 r. Lututów trzeci raz w swojej ponad 600-letniej historii stał się miastem. Dziś w Lututowie odbyły się uroczyste obchody nadania praw miejskich z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak.

Ks. Biskupa, duchowieństwo i wiernych powitał ks. kan. Waldemar Gruszka, proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie.

W homilii celebrans wskazywał, że łaską Bożą jest to, że Polacy mogą żyć w wolnym kraju. – Cieszę się, że żyjemy w kraju demokratycznym, że nie musimy wstydzić się prezydenta państwa, że rząd na czele z premierem starają się robić programy pozytywne dla ludzi, dają nadzieję i pracę. Jest to piękny czas łaski.

Zobaczmy jak w Europie chcą narzucić prawa liberalne, prawa bez Boga, bez Kościoła. Dziękujmy Panu Bogu za łaskę, że w naszej ojczyźnie czcimy Pana Boga i Matkę Najświętszą. Kiedy jadę w teren to widzę pełne kościoły, są całe rodziny, młodzież jest obecna. To jest powód do wdzięczności, że w takich okolicznościach możemy żyć – mówił kaznodzieja.

Akcentował, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. - W rodzinie człowiek rodzi się, otrzymuje sakramenty święte i w rodzinie przeżywa starość. W rodzinie dokonuje się wszystko, co jest najświętsze, dlatego Kościół dzisiaj z mocą kładzie nacisk na rodzinę, na ojca, matkę i dzieci, bo to jest normalne środowisko dojrzewania do wieczności – stwierdził bp Janiak.

Po Mszy św. biskup kaliski poświęcił pomnik na lututowskim rynku.

W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej, uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

Gościa powitał burmistrz Lututowa. - Jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem, że skorzystał pan z naszego zaproszenia, aby wspólnie z nami tutaj świętować jakże podniosłą chwilę, podniosły moment, jakim jest niewątpliwie uroczystość nadania praw miejskich dla miejscowości Lututów - mówił Marek Pikuła.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślał historyczny kontekst dzisiejszej uroczystości, to że Lututów odzyskał, a nie otrzymał po raz pierwszy status miasta. - Formalnie świętujecie państwo przywrócenie praw miejskich swojemu miastu. Jest to miasto, które ma swoją bardzo długą historię i śmiało można o nim powiedzieć, że jest miastem starym. Źródła historyczne mówią, że prawa miejskie zostały po raz pierwszy nadane Lututowowi w 1405 lub 1406 roku - przypomniał prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że przechowywanie pamięci o tych ofiarach powstania styczniowego znamionuje społeczność tego miasta i pokazuje kim są jego mieszkańcy. - Jesteście polskimi patriotami z pokolenia na pokolenie, ludzie nigdy nie wyrzekli się polskości, swojej tradycji, zawsze pamiętali skąd są i kim są – stwierdził prezydent Polski.

Dziękował mieszkańcom miasta za kultywowanie tak ważnych tutaj patriotycznych tradycji. - Dziękuję za pamięć o powstańcach styczniowych, o bohaterach tej ziemi, o bohaterach tamtej bitwy. Ale dziękuję także za pamięć o tych, którzy za Polskę oddali życie, pomordowani w Katyniu – mówił Andrzej Duda.

Lututów, którego pierwotna nazwa brzmiała Lutów, był średniowieczną osadą szlachecką w ziemi wieluńskiej. Pierwsze zapiski odnośnie tego obszaru pochodzą z 1371 r.

Dzięki staraniom Bieniasza Wierusza, Lututów na początku XV w. (1405 lub 1406 rok) otrzymał prawa miejskie. 7 kwietnia 1407 r. król Władysław Jagiełło nadał miastu dokument zezwalający na odbywanie targów, które skupiały życie gospodarcze okolicy. Pomyślność Lututowa oparta była więc na rozwoju rzemiosła i rolnictwa. W roku założenia miasta Bieniasz Wierusz erygował i uposażył parafię w Lututowie, przy której w późniejszym czasie funkcjonowały szpital i szkoła elementarna.

Rozwój miast ziemi wieluńskiej, w tym również Lututowa został zahamowany w XVII w. O degradacji zadecydował długotrwały proces, na który składały się pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie. W dokumentach z początku XVIII w. mówi się o Lututowie już wyłącznie jako o wsi. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów.

Dzięki zabiegom właściciela Lututowa - Stanisława Biernackiego - o przywrócenie miejscowości praw miejskich, w 1843 r. Lututów zaliczony został do miast prywatnych V rzędu.

15 czerwca 1863 r. miała miejsce pod Lututowem jedna z większych bitew powstania styczniowego. Wojska carskie pod dowództwem Pomierancowa rozbiły oddział powstańczy Antoniego Korotyńskiego. Rannych powstańców umieszczono we dworze Taczanowskich, a poległych pochowano we wspólnej mogile na lututowskim cmentarzu.

W 1870 r. wszystkie miasta ziemi wieluńskiej za wyjątkiem Wielunia zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie.

Od 1 stycznia 2020 r. Lututów trzeci raz w swojej ponad 600-letniej historii stał się miastem.

Zdjęcia i tekst: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła