TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aurory, Fryderyka, Oliwii 05 Marca 2021, 17:25
Dziś 3°C
Jutro 4°C
Szukaj w serwisie

Propozycje Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej na Wielki Post 2021

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:15 17.02.2021

W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie – napisał papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021.

Papież przypomina, że post, modlitwa oraz jałmużna są warunkami i znakami nawrócenia. Post odnosi się do ubóstwa i wyrzeczenia, jałmużna wyraża się w spojrzeniach i gestach miłości wobec poranionego człowieka, natomiast modlitwa podejmuje synowski dialog z Ojcem.

Ojciec Święty zwraca uwagę, że wiara oznacza przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie poprzez otwarcie na Słowo Boże, które przekazywane jest w Kościele. Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi do odkrycia daru Bożego i zrozumienia prawdy o nas jako o istotach stworzonych ona obraz i podobieństwo Boga oraz znajdujących w Nim spełnienie. Post czyni nas ubogimi i otwiera serca na potrzeby innych. Wielki Post jest czasem wiary wyrażającej się z przyjęciu Boga i umożliwienia Mu zamieszkiwania z nami. Post prowadzi do uwolnienia egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, od przesytu informacji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej otworzyć serce dla Zbawiciela.

Franciszek przypomina, że Duch Święty jest „żywą wodą”, którą Jezus obdarowuje nas w Tajemnicy Paschalnej. On pozostaje źródłem niezwodnej nadziei. Być nią napełnionym to wierzyć, że historia nie kończy się na błędach i grzechach, ale znajduje swoje spełnienie w ojcowskim przebaczeniu, płynącym z otwartego serca Jezusa. Czas Wielkiego Postu jest sposobny do przyjęcia łaski pojednania, aby obdarzać nim potem innych. Przebaczenie pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa. W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem. Papież podkreśla, że przeżywanie Wielkiego Postu z nadzieją czyni nas świadkami czasu, w którym Bóg czyni wszystko nowym.

Najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei jest miłość, wyrażająca się w naśladowaniu Chrystusa z uwagą oraz współczuciem dla każdego spotkanego człowieka. Ojciec Święty nazywa miłość porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który usposabia do dzielenia się i komunii. Miłość jest darem nadającym sens życiu oraz pozwala spojrzeć na osoby pozbawione środków do życia jako swoich bliskich, z którymi należy się podzielić tym, co posiadamy, w radości i prostocie.

Na zakończenie tegorocznego orędzia Franciszek życzy, aby przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, pomogło nam powrócić do wiary w bliską obecność Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego oraz do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.

 

ZAPRASZAMY DO PRZEŻYWANIA CZASU WIELKIEGO POSTU RAZEM Z RADIEM RODZINA DIECEZJI KALISKIEJ!

 W NASZYM PROGRAMIE:

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA pt. "Łaska nad łaskami – nasze nawrócenie" prowadzone przez kapłanów, osoby konsekrowane, katechetów oraz osoby świeckie, którzy doświadczyli Jego przemożnej opieki.

Emisja dwa razy w tygodniu: środa godz. 20:30,  niedziela godz. 17:25

 

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM – w każdą niedzielę o godz. 16:35.
W tym roku kazania pasyjne na naszej antenie głosi ks. Piotr Marciniszyn – wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.

 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ – prowadzone przez wspólnoty diecezji kaliskiej, piątek godz. 19:30

Pamiętajmy także o trzech filarach Wielkiego Postu: modlitwie, poście i jałmużnie. To one, razem ze słuchaniem Słowa Bożego i udziałem w sakramentach, są wyrazem naszej miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Niech okres 40-dniowej pokuty przyniesie obfite owoce w naszym życiu duchowym. 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła