TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Juliusza, Lubosława, Wiktoryny 12 Kwietnia 2021, 07:51
Dziś 10°C
Jutro 6°C
Szukaj w serwisie

Radiowa Jałmużna Wielkopostna 2021

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:31 21.03.2021

Jałmużna w Biblii znana jest od dawna. Już w Starym Testamencie jałmużna oznaczała gest dobroci człowieka względem jego brata jako naśladowanie czynów Boga, który pierwszy okazał dobroć człowiekowi. Jako akt religijny prowadzi do przebaczenia grzechów: Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy (Syr 3, 30) oraz Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem (Tb 12, 8-9).

Do dawania jałmużny zachęca Chrystus: Gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni(Łk 6, 55). Czyn dobry w postaci jałmużny ma być całkowicie bezinteresowny i znany jedynie Bogu. Ważna jest także nie tyle ilość czy wielkość złożonego daru, ile raczej wewnętrzne nastawienie dającego, czyli jego intencja. Potwierdza to sam Chrystus, kiedy chwali grosz wrzucony do skarbonki przez ubogą wdowę (por. Łk 4, 25). Wartość jałmużny jest jeszcze większa, jeśli dawana jest nie z tego, co zbywa, lecz z tego, co niezbędne, oraz jeśli świadczona jest chętnie, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 6, 10).

W jałmużnie chodzi o to otwarcie serca: otwarcie serca na działanie Pana Boga i otwarcie serca na drugiego człowieka, po to, żeby rezygnować ze swojego egoizmu.

Podczas tegorocznego Wielkiego Postu słuchaczom Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej proponujemy włączenie się w akcję „Radiowa Jałmużna Wielkopostna 2021”.

Przez cały okres Wielkiego Postu będziemy zbierali dobrowolne ofiary pieniężne, które przeznaczymy na Dom Ochrony Życia Poczętego w Odolanowie prowadzony przez Zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego.
 

Jałmużnę wielkopostną można wpłacać na konto:

Diecezja Kaliska
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

PKO BP O/Kalisz: 64 1020 2212 0000 5402 0434 8843

z dopiskiem: Radiowa Jałmużna Wielkopostna

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła