TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Danuty, Jana, Janiny 25 Czerwca 2021, 00:20
Dziś 19°C
Jutro 18°C
Szukaj w serwisie

Rozpoczęcie roku szkolnego w Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 12:44 01.09.2020

550 uczniów będzie kształcić się w nowym roku szkolnym w Technikum im. Św. Józefa w Kaliszu. Podczas inauguracji bp Łukasz Buzun poświęcił nowy budynek szkoły. Rok szkolny 2020/2021 zainaugurowano Mszą św. w kaplicy seminaryjnej.

W homilii bp Łukasz przekonywał, że żeby wygrać swoje życie potrzebujemy Bożego Ducha. Dalej kaznodzieja zauważył, że w odczytywaniu dobra w swoim życiu pomaga codzienna modlitwa i osobista relacja z Panem Bogiem.

Po Mszy św. wszyscy udali się do nowej części budynku, która została poświęcona przez bpa Łukasza Buzuna. W swoim przemówieniu ks. dr Adam Kraska – dyrektor szkoły dokonał krótkiego podsumowania tego, co udało się zrobić w ostatnim czasie i złożył uczniom życzenia.

W Zespole Szkół Technicznych w nowym roku szkolnym będzie uczyć się 550 uczniów, w tym 141 w 5 klasach pierwszych. Młodzież będzie kształcić się w klasach o profilach: technik technologii drewna, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz nowy kierunek technik programista. Oprócz języka angielskiego uczniowie będą uczyć się języków niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Szkoła ma swój internat, w którym mieszkać będzie 53 osoby.

Dyrektorem szkoły jest ks. dr Adam Kraska, wicedyrektorem – Małgorzata Kasprzycka, a funkcję dyrektora internatu pełni ks. dr Waldemar Graczyk.

Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej został powołany przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 2017 r. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy wytrwałości i pogody ducha na nowy rok szkolny.

Tekst i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła