TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Iwony, Noemi, Szymona 27 Października 2020, 14:01
Dziś 9°C
Jutro 14°C
Szukaj w serwisie

Spotkanie Akcji Katolickiej w Sanktuarium Matki Bożej Dębskiej, Wychowawczyni i OpiekunkI

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 16:32 13.10.2020

W październiku Akcja Katolicka tradycyjnie spotyka się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym u Matki Bożej. W tym wyjątkowym dla wszystkich roku ostatecznie członkowie Akcji przybyli do Matki Boskiej Dębskiej, aby przez Jej ręce podziękować za dotychczasową opiekę i wypraszane łaski u Swego Syna oraz prosić o dalsze błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny, Diecezji, jej pasterzy, całej Akcji Katolickiej jej asystentów w parafiach.

Niedziela, w której chcieliśmy się razem modlić był jednocześnie XX Dniem Papieskim, a warto przypomnieć, że św. Jan Paweł II jest głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dlatego naszymi modlitwami objęliśmy również inicjatywy Fundacji ”Dzieło Nowego Tysiąclecia”, będącej wyrazem wdzięczności dla największego z Polaków za jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Polski.

Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling przedstawił wykład o św. Hieronimie. Ks. Profesor nie tylko zarysował sylwetkę wielkiego świętego Kościoła, którego znamy jako pierwszego tłumacza Pisma św. na język łaciński, ale nawiązując do jego ponad 150 listów wykazał, że był mistrzem życia duchowego, który podkreślał konieczność czytania Biblii. Jego powiedzenie, że nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa najkrócej streszcza całą naukę tego świętego.  Św. Hieronim często podkreślał, że czytanie Pisma św. to spotkanie z żywym Bogiem. Powinniśmy z tego wyciągnąć wniosek, że największym bogactwem chrześcijanina, obok pełnego udziału w Eucharystii, powinna być codzienna lektura Pisma św. Naszą fascynację Pismem św. powinniśmy przekazywać innym, zwłaszcza w naszych rodzinach. Warto np. wspólnie czytać  Biblię. Swój wykład Ks. Profesor podsumował słowami, że tylko w Piśmie św., którym codziennie będziemy żyć i je rozważać,  odkryjemy odpowiedzi na wiele naszych wątpliwości i problemów, które niesie współczesny świat i że czytanie Pisma św. będzie nas prowadzić nie tylko do odkrywania Chrystusa, ale do Jego najgłębszego umiłowania.

Po wykładzie ks. prał. Sławomir Kęszka, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej i jednocześnie gospodarz tego miejsca, przedstawił historię Sanktuarium oraz samego obrazu z   wizerunkiem Matki Bożej ze szczygłem, którego namalowanie datowane jest na XV wiek. Najważniejszym momentem spotkania była Eucharystia sprawowana w intencji całej Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej o dary Ducha Świętego w dalszej działalności dla wszystkich jej członków i asystentów parafialnych, a dla tych co odeszli już do Pana o Jego Miłosierdzie dla nich i łaskę życia wiecznego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Jarosław Gzik, proboszcz z Żerkowa, o którym zawsze Akcja może powiedzieć, jako o jednym z najbardziej zaangażowanych asystentów parafialnych. Słowo Boże wygłosił współkoncelebrujący mszę św. ks. prał. Sławomir Kęszka. Nawiązując do przewidzianych na tę niedzielę czytań liturgicznych podkreślił w nim, że każdy z nas, uczestnicząc w Eucharystii, powinien czuć się jak szczególny gość zaproszony na wspaniałą ucztę. W czasach pandemii, kiedy spotykamy się z różnymi przepisami ograniczającymi naszą wolność, nikt za nas nie powinien decydować i ograniczać nam, ani pozbawiać nas możliwości wyboru spotkania z Panem. Tylko w kościele, spotykając się Bogiem na mszy św., uczestnicząc w nabożeństwach, klęcząc przed tabernakulum możemy pogłębiać naszą  zażyłość ze Stwórcą. Najlepsza Przewodniczką w tym pragnieniu jest Matka Boża, ale też odnajdziemy wiele pięknych przykładów świętych, jak np. naszego rodaka Jana Pawła II. 

Po Mszy św. był czas na spotkania i rozmowy indywidualne, zwiedzanie sanktuarium, czy osobistą modlitwę. Nasze spotkanie zakończyliśmy modlitwą różańcową i błogosławieństwem wszystkich uczestników Najświętszym Sakramentem.

Spotkanie przyniosło wszystkim wiele radości, gdyż obok wspólnej modlitwy, udziale w Eucharystii, wysłuchaniu wcześniej bardzo dobrej nauki formacyjnej o niezgłębionej wartości czytania Pisma św., mogliśmy się spotkać i nacieszyć sobą. Ograniczenia epidemiczne sprawiły, że zrezygnowaliśmy wcześniej z majowego spotkania na Pólku, odwołano czerwcową pielgrzymkę krajową Akcji Katolickiej na Jasną Górę, udział w sierpniowych pielgrzymkach też był mocno ograniczony. Dlatego w spotkaniu tym szczególnie  wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za możliwość Jego wspólnego uwielbienia.

Tekst: Robert Lis/Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej     
Zdjęcia: Bartłomiej Rodak

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła