TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aureli, Kamila, Kleofasa 25 Września 2021, 13:56
Dziś 20°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 20:19 13.01.2019

Każdy człowiek ma prawo domagać się, żeby to co święte miało swoje miejsce w przestrzeni publicznej, społecznej, wspólnotowej – mówił bp Łukasz Buzun podczas dorocznego spotkania z członkami Akcji Katolickiej z całej diecezji kaliskiej.

Spotkanie poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

Duchowieństwo i licznie zgromadzonych członków Akcji Katolickiej powitał ks. dr Sławomir Kęszka, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej

W homilii celebrans nawiązując do Niedzieli Chrztu Pańskiego podkreślał, że chrzest to pierwszy i podstawowy sakrament, który gładzi grzech pierworodny człowieka. – Wszystko w naszym życiu zaczęło się na chrzcie św. To narodzenie z wody i Ducha Świętego upodobniło nas do Chrystusa i wprowadziło w zasięg Królestwa Bożego. Łaska Ducha Świętego z darami cnoty, wiary, nadziei i miłości to początki, które są zarodkiem całej naszej drogi życiowej i bliskości z Bogiem – powiedział kaznodzieja.

Wskazał, że powołaniem Akcji Katolickiej jest przekazywanie dziedzictwa wiary i tradycji kolejnym pokoleniom. - Każdy człowiek, który jest członkiem państwa ma sumienie. Świętość nie jest czymś wewnętrznym. Człowiek ma prawo domagać się, żeby to co święte miało swoje miejsce w przestrzeni publicznej, społecznej, wspólnotowej – przekonywał hierarcha.

Zaznaczył, że Kościół jest sakramentem zjednoczenia człowieka z Bogiem. – Musimy odnawiać w sobie łaskę chrztu św. przez Eucharystię, bliskość z Chrystusem we wspólnocie, aby obronić w sobie kształt wiary – stwierdził bp Buzun.

W czasie Mszy św. przyjęto do Akcji Katolickiej sześcioro nowych członków, którym biskup wręczył odznaki i legitymacje.

Wraz z biskupem pomocniczym Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrowali: ks. Sławomir Kęszka, asystent kościelny Akcji Katolickiej w diecezji kaliskiej i ks. kan. Jarosław Gzik, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Żerkowie.

Mszę św. i spotkanie ubogacił zespół wokalno-instrumentalny „Przed Bogiem” z Raszkowa.

Po Eucharystii przedstawiciele parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej spotkali się z biskupem w refektarzu, gdzie przełamali się opłatkiem.

- Chciałbym życzyć wszystkim, którzy są włączeni we wspólnotę Akcji Katolickiej, żeby ten rok 2019 był rokiem, który będzie zbliżał nas do Pana Jezusa, bo to jest zasadniczy element naszego życia – życzył bp Buzun.

Życzenia złożył także Robert Lis, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji istnieje ok. 80 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 800 członków.

Do najważniejszych działań należą: coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim działania charytatywne. W marcu 2017 r. w Kaliszu odbyły się rekolekcje dla przedstawicieli Akcji Katolickiej z 12 diecezji w Polsce.

Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła