TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Dominika, Franciszki, Katarzyny 09 Marca 2021, 08:00
Dziś -1°C
Jutro 3°C
Szukaj w serwisie

Św. Jan Paweł II - Wielki Polak w sercach mieszkańców Węglewic

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:05 21.05.2020

W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, 19 maja br. Ks. Biskup Łukasz Buzun w Węglewicach posadził dąb pamięci poświęcony Janowi Pawłowi II, poświęcił odrestaurowaną polichromię kościoła Św. Trójcy oraz dokonał uroczystego otwarcia zbiorów kolekcjonerskich poświęconych Janowi Pawłowi II, a gromadzonych począwszy od 1987 roku przez p. Antoniego Filipowicza – emerytowanego nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów, mieszkaoca Węglewic, który w taki oto sposób rozsławia osobę naszego Papieża i przypomina tym samym o ogromnym dorobku intelektualnym i ciągle aktualnych przesłaniach Św. Jana Pawła II Wielkiego.

Przed posadzeniem pamiątkowego dębu, wysłuchaliśmy hymnu z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II w interpretacji Roksany Wałdoo.

Dąb posadzili: Ks. Bp Łukasz Buzun, leśnik Antoni Filipowicz, kapłani: Ks. Prałat Henryk, o. Piotr, Ks. kan. Henryk, Dziekan Ks. kan. Karol Galewski. Kolejne łopaty ziemi dorzucili przedstawiciele Społecznego Komitetu Remontu Kościoła w osobie pana Krzysztofa Frysiaka, przedstawiciel Rady Parafialnej pan Jarosław Jeż oraz druh Maciej Spólny. Ostatnią łopatę ziemi dorzucił Ks. Proboszcz Ryszard Regulski.

W kościele Ks. Biskupa Łukasza powitali przedstawiciele parafii: Danuta Paprota i Jarosław Jeż. Po homilii Ks. Biskup poświęcił odrestaurowaną polichromię wnętrza kościoła. Prace te trwały sześd lat i zakooczyły się sukcesem, dzięki modlitwie i ofiarności mieszkaoców parafii oraz wsparciu darczyoców z Irlandii, Dani, Szwecji, Anglii i Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”.

Upamiętnienie osoby Polskiego Papieża stało się pretekstem do przypomnienia dokonao i osiągnięd naszego rodaka. Miłośd do ojczyzny i umiłowanie osoby ludzkiej to wartości, jakie obecnie dla młodego pokolenia starają się ocalid od zapomnienia parafianie wraz z Ks. Proboszczem Ryszardem Regulskim.

„Drogi Antoni” – takimi słowami p. Czesława Jeżykowska rozpoczęła życzenia dla p. Filipowicza – dziękujemy Ci, że tak pięknie rozsławiasz Węglewice w kraju i poza jego granicami. „Dzięki Tobie pamięd o naszym rodaku pomimo upływu czasu jest ciągle żywa a przesłania, jakim był wierny są nadal drogowskazami nie tylko w sercach naszych rodaków, ale także w sercach mieszkaoców innych kontynentów”.

Udostępnienie kolekcji zwiedzającym jest ukoronowaniem wieloletniej pasji p. Filipowicza, niestrudzonego kolekcjonera papaliów. Poprzez gromadzenie coraz to nowych walorów poświęconych osobie Jana Pawła II ciągle przypomina nam o niestrudzonym białym pielgrzymie, który po kraoce świata głosił miłośd bliźniego, ciągle przypominał o niekooczącym się miłosierdziu Bożym oraz tworzył i utrwalał pokojowy i moralny ład na naszej planecie.

Patronat honorowy nad zbiorami objęła Kuria Kaliska oraz Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W uznaniu dokonao Antoniego Filipowicza, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie na wniosek oddziału PTTK ZIEMIA WIERUSZOWSKA przyznała w stopniu honorowym odznakę „Miejsca kultu Jana Pawła II”. Wyróżnienie uroczyście wręczył przedstawiciel Komisji – Maciej Maślioski.

Niech te wydarzenia, na trwałe wpiszą się w nasze serca i staną się inspiracją do umiłowania piękna naszej małej Ojczyzny. W imieniu p. Filipowicza zapraszamy do zwiedzania zbiorów.

Tekst za: Rafał Dąbik
Zdjęcia: Julia Kubiś, Rafał Dąbik

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła