TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Luizy, Włodzmierza, Zuzanny 12 Sierpnia 2020, 02:05
Dziś 19°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Transmisja Mszy św. z radiowej kaplicy - III Niedziela Wielkanocna - Niedziela Biblijna

ks. Grzegorz Mączka ks. Grzegorz Mączka 09:05 27.04.2020

Bóg dał nam swoje Słowo. Ono ma moc, jest świeżym powiewem, dobrą nowiną, która sprawia, że to co w naszym życiu wygasłe, pozbawione siły, entuzjazmu, zaangażowania może na nowo zacząć płonąć – mówił ks. kan. Piotr Bałoniak, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej transmitowanej przez Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

Na początku Mszy św. ks. Mateusz Puchała wskazywał na Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. - Pragniemy uczyć się miłości do Bożego Słowa, pragniemy odkrywać w naszym codziennym życiu bogactwo tego Słowa, które jest żywe, skuteczne i ma moc przemienić nasze codzienne życie – powiedział dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizji Internetowej „Dom Józefa”.

Prosił wiernych łączących się za pośrednictwem radia i telewizji o modlitwę w intencji ustania epidemii. - Tak wiele intencji składa się na nasze codzienne życie. Cały czas chcemy prosić dobrego Boga o oddalenie epidemii koronawirusa. Modlimy się za wszystkich chorych, osoby zarażone, aby jak najszybciej wróciły do zdrowia i pełni sił. Pragniemy wspomagać naszą modlitwą tych, którzy niosą pomoc najbardziej potrzebującym ryzykując także własne zdrowie i życie. Myślimy tutaj o lekarzach, pielęgniarkach, całym personelu medycznym, różnego rodzaju służbach, wolontariuszach, a także ludziach dobrej woli. Jest jeszcze jedna ważna intencja, która nas dzisiaj jednoczy to prośba o deszcz dla spragnionej ziemi – mówił duchowny.

W homilii celebrans odwołując się do Ewangelii o uczniach zdążających do Emaus wskazywał, że każdy człowiek potrzebuje Bożego Słowa. - Biblia sprawia, że gdy ją czytamy, gdy pozwalamy, żeby słowo Jezusa docierało do naszych uszu, naszych serc zaczynamy płonąć, a ten płomień, który jest w nas to płomień Ducha Świętego, a Duch Święty jest tym, który jak powiedział Jezus wszystkiego nas nauczy, który oznajmi nam rzeczy przyszłe, który oznajmi nam sens wszystkiego, co przeżywamy. Po to właśnie potrzebujemy Bożego Słowa – wyjaśniał proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku.

Podkreślał, że czas paschalny to czas wędrówki od popiołu i ognia. - Rozpoczęliśmy wędrówkę w stronę Paschy od środy popielcowej i popiołu Skończymy czas paschalny Dniem Pięćdziesiątnicy i żywym ogniem Ducha Świętego, który zostanie nam dany. Wszystko, co w tym czasie robimy, wszystkie nasze wyrzeczenia, umartwienia, które podejmowaliśmy w Wielkim Poście, świętowanie Paschy służy temu jednemu, by to co jest w nas popiołem, co w nas przygasło, a pewnie wiele jest takich rzeczy, np. wiara, entuzjazm, miłość, zaangażowanie w pracę, obowiązki, przyjaźń na nowo odżyło.

Biblia jest siłą, która ma moc sprawiać, że nieraz ledwo tlące się iskry zaczynają płonąć, gdy dostają świeżego powiewu. Słowo Boga jest właśnie tym świeżym powiewem – przekonywał biblista.

Zachęcał wiernych do czytania Pisma Świętego. - Bóg dał nam swoje Słowo. Ono ma moc, jest świeżym powiewem, dobrą nowiną, która sprawia, że to co w naszym życiu byle jakie, wygasłe, pozbawione siły, entuzjazmu, zaangażowania może na nowo zacząć płonąć. Otwórzmy nasze serca na Jezusa, który do nas mówi, który swoim słowem pragnie nasze życie oświecić, pragnie nam wskazać drogi naszego życia, który chce przynieść nam dobrą nowinę. Niech nasze serca dzisiaj i każdego dnia pod wpływem tych słów płoną, a płonące serce to serce, które rozpoznaje Jezusa, rozpoznaje Go przede wszystkim tam, gdzie wydawać by się mogło, że Go nie ma – zaznaczył ks. Bałoniak.

Po Mszy św. odśpiewano suplikacje prosząc o ustanie epidemii koronawirusa.

Mszę św. z ks. kan. Piotrem Bałoniakiem koncelebrowali: ks. Mateusz Puchała, dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizji Internetowej „Dom Józefa” i ks. Szymon Rybak, redaktor radia.

W każdą niedzielę Msza św. z kaplicy radiowej o godz. 18.00 transmitowana jest przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizję Internetową „Dom Józefa”.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: Piotr Nowicki/Telewizji Internetowa "Dom Józefa"

Galeria zdjęć
Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła