TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Danuty, Jana, Janiny 25 Czerwca 2021, 00:07
Dziś 19°C
Jutro 18°C
Szukaj w serwisie

Uroczystości z okazji XXV rocznicy powstania parafii Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Klimowicz Tomasz Klimowicz 22:54 30.08.2020

Od sposobu życia na ziemi zależy wieczność. Parafia pod przewodnictwem proboszcza prowadzi wiernych do wieczności - mówił bp Stanisław Napierała podczas Mszy św. z okazji 25. rocznicy powstania parafii Ducha Świętego w Ostrowie Wielkopolskim.

Witając pierwszego biskupa kaliskiego, ks. kan. Maciej Wyzujak przypomniał, że 25 lat temu bp Stanisław Napierała ustanowił parafię Ducha Świętego i poświęcił budynek kościoła. Proboszcz zaznaczył, że parafia powstała dzięki staraniu ks. inf. Tadeusza Szmyta, proboszcza parafii św. Antoniego, który nie doczekał świętowania srebrnego jubileuszu. Dodał, że wczoraj pożegnano zmarłego kapłana.

W homilii pierwszy biskup kaliski podkreślał, że wierni przeżywają potrójny jubileusz: 25 lat ustanowienia parafii, poświęcenia świątyni i ustanowienia pierwszego pasterza tej parafii. - Parafia, kościół, proboszcz. Gdyby zabrakło któregoś z tych elementów nie byłoby parafii, bo parafia jest Kościołem o ile trwa w jedności z diecezją, do której należy i przez diecezję trwa w jedności z Kościołem na całym świecie. Parafia jest Kościołem, bo w niej jest obecna cała rzeczywistość Kościoła Jezusa Chrystusa. Bóg chciał, aby w tej części miasta Ostrowa zamieszkać pośród ludzi i dlatego powstała tutaj parafia – powiedział celebrans.

Akcentował, że nie ma parafii bez proboszcza. – W ostatnim czasie ukazał się dokument Stolicy Apostolskiej, który mówi o wymiarze parafii. Dokument stwierdza, że urząd proboszcza może być powierzony tylko kapłanowi, który ma święcenia kapłańskie – zaznaczył kaznodzieja.

Stwierdził, że proboszcz jest odpowiedzialny za zbawienie powierzonych mu ludzi.

Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii wskazał, że najważniejsza w życiu człowieka jest troska o duszę. - Od sposobu życia na ziemi zależy nasza wieczność, albo uczestniczymy w życiu Bożym, albo poza Bogiem, albo wybieramy Boga, albo się odwracamy od Boga. To wszystko ma związek z duszą i dlatego to wezwanie Pana Jezusa, abyśmy zatroszczyli się o swoją duszę wśród tylu rozmaitych spraw. Parafia nas prowadzi przez życie do wieczności pod przewodnictwem proboszcza – mówił bp Napierała.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa wspomniał ks. infułata Tadeusza Szmyta, ówczesnego proboszcza parafii św. Antoniego, który pobudował tę świątynię. - Ks. Infułat Tadeusz Szmyt to był bardzo zasłużony kapłan. To była legenda Ostrowa. Wczoraj odprowadziliśmy go do wieczności. On na pewno byłby dzisiaj tutaj, ale jesteśmy przekonani, że on tutaj jest w tej rzeczywistości świętych obcowania. On to nasze dziękczynienie stawia Panu Bogu w chwale wiecznej – powiedział biskup kaliski senior. Dziękował ks. kan. Maciejowi Wyzujakowi, który od początku istnienia parafii otacza ją wielką troską. Słowa wdzięczności skierował też do księży wikariuszy posługujących na przestrzeni 25 lat i księży seniorów: ks. kanonika Stanisława Kalisza i ks. kanonika Ludomira Dzięciołowskiego za pomoc duszpasterską.

Inicjatorem powstania nowej, kolejnej parafii w Ostrowie Wielkopolskim był ks. inf. Tadeusz Szmyt, ówczesny proboszcz parafii pw. św. Antoniego. Po wyrażeniu zgody przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę ks. Szmyt podjął prace związane z budową świątyni.

Kościół pw. Ducha Świętego poświęcił 27 sierpnia 1995 r. bp Stanisław Napierała, który erygował parafię i ustanowił proboszcza ks. Macieja Wyzujaka. W ostatnich latach do świątyni została dobudowana boczna nawa. Powiększony kościół oraz nowy boczny ołtarz ku czci Świętej Rodziny poświęcił w 2013 r. biskup kaliski Edward Janiak.

Tekst: KAI
Zdjęcia: Tomasz Klimowicz/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła