TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Donaty, Olechny, Kajetana 07 Sierpnia 2020, 19:41
Dziś 26°C
Jutro 29°C
Szukaj w serwisie

Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 12:29 09.03.2020

W niedzielę, 8 marca, odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, którą odprawił diecezjalny asystent ks. dr Sławomir Kęszka.

Licznie przybyłych członków Akcji Katolickiej powitał ks. prałat Jacek Plota, kustosz kaliskiej bazyliki. W homilii celebrans wskazywał na św. Józefa, który jest potężnym orędownikiem u Boga we wszystkich sprawach. Przywołał jeden z najważniejszych cudów przypisywanych św. Józefowi, czyli ocalenie księży i świeckich więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau, które dokonało się 29 kwietnia 1945 roku. Podczas Mszy św. przedstawiciele dzieci złożyli życzenia obchodzącej imieniny s. Beacie, służebniczce. Przed udzieleniem błogosławieństwa odmówiono litanię do św. Józefa.

Obrady odbyły się w Domu Pielgrzyma. Podczas spotkania omówiono działania członków Akcji Katolickiej w 2019 roku, a także dyskutowano nad programem na najbliższy rok. Sprawozdanie z rocznej działalności zdał Robert Lis, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Dziękował księżom biskupom i księdzu asystentowi diecezjalnemu za wsparcie i życzliwość, jaką okazują Akcji Katolickiej, mediom diecezjalnym „Opiekunowi” i Radiu Rodzina za niezawodną obecność w celu relacjonowania ważnych wydarzeń religijnych, a przede wszystkim członkom Akcji Katolickiej za zaangażowanie w życie Kościoła. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Ewa Marciniak, a Komisji Rewizyjnej – Krystyna Marciniak.

W swoim wystąpieniu ks. dr Sławomir Kęszka zachęcał prezesów, aby mobilizowali osoby skupione w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń. – Członkowie Akcji Katolickiej to ludzie, których charakteryzuje miłość do Kościoła. Najważniejsze nasze cele to modlitwa i formacja, branie odpowiedzialności za Polskę, promowanie wartości chrześcijańskich. Poprzez naszą postawę pokazujemy innym drogę do Kościoła – powiedział diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Podziękował prezesom i wszystkim osobom zaangażowanym w Akcji Katolickiej za pełną poświęcenia służbę Kościołowi.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 roku. W diecezji istnieje 86 parafialnych oddziałów, do których należy 771 członków. W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą: Robert Lis (prezes), Ireneusz Reder i Antoni Matuszewski (wiceprezesi), Maria Wawrzyniak (sekretarz), Ewa Marciniak (skarbnik), Alicja Kędzia, Maria Owczarek, Danuta Szyszka (członkowie). Komisję Rewizyjną tworzą: Krystyna Marciniak (przewodnicząca), Adam Gościniarek, Jerzy Wojtczak, Zbigniew Wroński (członkowie). Przedstawicielami w Radzie Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są: Robert Lis i Marian Rybicki. Asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej jest ks. dr Sławomir Kęszka. Do najważniejszych działań należą: coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne. W 2020 roku członkowie Akcji Katolickiej włączą się w obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła