TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Laury, Laurentego, Nory 06 Czerwca 2020, 17:06
Dziś 18°C
Jutro 19°C
Szukaj w serwisie

Obchody 200-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:36 02.09.2019

Charakter młodego człowieka rzeźbi się własnym przykładem – mówił biskup kaliski Edward Janiak w kaliskiej katedrze z okazji obchodów 200-lecia wzniesienia gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Witając biskupa, duchowieństwa i społeczność szkolną ks. prał. Adam Modliński wskazywał, że wzniesiony 200 lat temu gmach kaliskiego liceum wpisał się w krajobraz prastarego Grodu nad Prosną. – Zgromadziliśmy się w kościele katedralnym, aby uczestnicząc w Eucharystii Chrystusowi Dobremu Nauczycielowi zawierzyć nowy rok szkolny. Prosimy Ducha Świętego „Pana i Ożywiciela” o światło i potrzebne dary dla nauczycieli i uczniów oraz dla wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia Polaków – powiedział proboszcz katedry św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii absolwent szkoły ks. inf. Jan Sikorski z Warszawy mówił o latach spędzonych w kaliskim liceum. Wspominał jak co roku młodzież maszerowała z liceum do katedry, aby modlitwą rozpocząć rok szkolny. Wskazał też na prefekta ks. Stanisława Antczaka, który odegrał dużą rolę w kształtowaniu powołania do kapłaństwa.

Odniósł się do patrona szkoły Adama Asnyka wskazując, że jest on przykładem gorliwej pracy. – To był człowiek pracy, człowiek głębokiej wiary, trzymający się Boga i zasad. On jest przykładem tego, że pracować trzeba nie tylko w okresie nauki, ale przez całe życie – podkreślał kaznodzieja, który zaznaczył, że zadaniem szkoły jest kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa biskup kaliski podzielił się osobistym wspomnieniem z lat szkolnych spędzonych w Technikum Przemysłu Leśnego w Sobieszowie, które ukończył 48 lat temu. Dodał, że co roku organizowane są spotkania klasowe, a w ostatnim uczestniczyło pięciu żyjących nauczycieli.

Podkreślał, że na nauczycielach spoczywa wielka odpowiedzialność wychowania młodego pokolenia. – Ważne jest, aby być nauczycielem z powołania, widzieć najsłabszego ucznia, podźwignąć dobrym słowem. Życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej satysfakcji ze swojej pracy – mówił bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim Mszę św. koncelebrowali kapłani, którzy są absolwentami I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu. Wśród nich są m.in.: ks. inf. Jan Sikorski, ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu, społeczność szkolna z dyrektor Urszulą Janczar.

Podczas Eucharystii śpiewał chór absolwentów i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu pod kierunkiem dr. Krzysztofa Niegowskiego.

Po Mszy św. społeczność szkolna udała się pod pomnik Adama Asnyka, gdzie złożono kwiaty.

Dwustuletnia historia LO im. Adama Asnyka w Kaliszu stawia ją w rzędzie najstarszych szkół w Polsce.

W 1773 r. staraniem Komisji Edukacji Narodowej powstała Szkoła Kaliska, która mieściła się w Kolegium Pojezuickim. Dziesięć lat później przemianowano ją na Szkołę Akademicką Okręgową. Po wkroczeniu do Kalisza wojsk pruskich, w 1799 r., władze pruskie zmieniły szkołę na Korpus Kadetów. Po klęsce Prus w 1807 r., początkowo została przekształcona na Kaliskie Gimnazjum, a w 1812 r. na Szkołę Departamentową.

W 1818 r. rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły na gruzach zamku starościańskiego, wg projektu architekta Sylwestra Szpilowskiego. Po dwóch latach wszystkie prace zostały ukończone i pod koniec 1819 r. budynek został oddany do użytku. Przez kolejne sto lat szkoła podlegała ciągłym ewolucjom. Zmieniały się jej nazwy i profile kształcenia, by wreszcie w 1923 r. ostatecznie się uformować. Szkołę upaństwowiono i nadano jej imię Adama Asnyka. Szkoła prowadziła dwa ciągi licealne: humanistyczny i przyrodniczy.

W tym kształcie istniała do II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. szkoła zaprzestała działalności, a jej wychowankowie weszli w większości w skład 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty, staczając bój o Łęczycę, walcząc pod Uniejowem i Kutnem, by następnie wziąć udział w obronie Warszawy.  Szkoła wznowiła działalność w 1945 r.

Ważną datą w powojennej historii szkoły był rok 1948, kiedy to utworzono I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka. Od 1967 r. ta tradycyjnie dotąd męska szkoła ma charakter koedukacyjny.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła