TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Laury, Laurentego, Nory 06 Czerwca 2020, 16:24
Dziś 18°C
Jutro 19°C
Szukaj w serwisie

Odpust św. Stanisława i poświęcenie odnowionego kościoła Ojców Franciszkanów w Kaliszu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 17:49 12.05.2019

Każdy z nas może być dobrym pasterzem – mówił o. Wiesław Pyzio OFM Conv. – Prowincjał warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych podczas sumy odpustowej połączonej z poświeceniem odnowionego kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu. Uroczystościom w kościele Ojców Franciszkanów przewodniczył Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, który dokonał poświęcenia odnowionej świątyni.

O. Waldemar Ułanowicz OFM Conv. – proboszcz parafii i gwardian klasztoru przypomniał, że wiosną 2017 roku rozpoczął się remont kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika: - Prace zostały rozpoczęte od elementów drewnianych, takich jak: prospekt organowy, ambona, konfesjonały, balustrada chóru, krzyże i obrazy. Następnie jesienią tegoż samego roku rozpoczęliśmy remont generalny kościoła, oprócz ołtarzy bocznych. W tym samym czasie został też rozpoczęty drugi etap prac konserwatorskich obiektów drewnianych - podkreślił gwardian klasztoru franciszkanów w Kaliszu.

Proboszcz Parafii wymienił także wszystkie instytucje, dzięki którym remont mógł się odbyć. - Wszystkie te pracy mogliśmy zrealizować dzięki współpracy z diecezją kaliską przy dwóch projektach dotyczących obiektów drewnianych oraz przy współpracy Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim, przy współpracy z Urzędem Miasta Kalisza oraz przy współpracy naszej prowincji zakonnej oraz dzięki naszym dobrodziejom – zaznaczył o. Waldemar Ułanowicz OFM Conv.

W homilii, o. Wiesław Pyzio odniósł się do dziękczynienia składanego Panu Bogu za odnowienie kaliskiej świątyni. Dalej kaznodzieja w kontekście usłyszanej Ewangelii, opowiadającej o Dobrym Pasterzu, spojrzał na postać św. Stanisława, biskupa i męczennika.

Wraz z Biskupem Pomocniczym Łukaszem Buzunem modlili się Ojcowie Franciszkanie przybyli z Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na czele z Ojcem Prowincjałem Wiesławem Pyziem, licznie zgromadzenia parafianie oraz sympatycy Kaliskiego Kościoła Ojców Franciszkanów.

Kościół franciszkański jest najstarszą świątynią zakonną w Kaliszu. Ufundowany został w 1256 roku przez księżną Jolentę, wkrótce po kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa. W 1257 roku książę kaliski Bolesław Pobożny na miejscu kościoła drewnianego rozpoczął budowę murowanego, do którego w tym samym roku sprowadził zakonników z Krakowa. W 1339 roku Kazimierz Wielki otoczył klasztor murem fortecznym oraz dokonał gruntownej przebudowy kościoła. Pożary w roku 1537 i w 1559 zniszczyły klasztor. Gruntowną restaurację wnętrza przeprowadzono w latach 2017-2018.

Tekst i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła