TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jana, Moniki, Wiktora 21 Maja 2022, 23:30
Dziś 12°C
Jutro 15°C
Szukaj w serwisie

23 stycznia: Niedziela Słowa Bożego

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 15:55 20.01.2022

Z ustanowienia papieża Franciszka, III niedziela zwykła obchodzona jest w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 23 stycznia. Inicjatywa ta ma sprawić, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

W dokumencie "Aperiut illis", który ustanowił to święto, zachęca się do uroczystej intronizacji Biblii w kościołach, poświęcenia jeszcze większej uwagi głoszeniu Słowa oraz medytacji Pisma Świętego, szczególnie przy użyciu metody lectio divina.

Przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II" ks. prof. Henryk Witczyk przypomniał, aby Niedzieli Słowa Bożego nie mylić z Niedzielą Biblijną rozpoczynającą Tydzień Biblijny. Ten okres, gdy praktykowane jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Polsce, przeżywany jest dwa tygodnie po Wielkanocy (w tym roku 1 maja i siedem kolejnych dni).

"Kościół otrzymał wielki dar, jakim jest Słowo Boże zapisane w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za ten dar Słowa objawiającego prawdę o Bogu, człowieku i świecie winniśmy wznosić dziękczynienie i uwielbienie Tego, który do nas mówi, czyli Panu Bogu" - mówił ks. Witczyk. - Tak nurt, dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego miłość do każdego człowieka, ma Niedziela Słowa Bożego - dodał.

Dalej podkreślił, że papież Franciszek bardzo mocno akcentuje rolę Kościoła jako wspólnoty, w której Słowo Boże powinno być odczytywane, rozważane, kontemplowane i którym Kościół się modli. Niedziela Słowa Bożego służyć ma zaproszeniu wierzących do wspólnego rozważania Słowa Bożego. - Duszpasterze mogą w dialogu z radą duszpasterską mogą określić, jaki to ma być fragment - przypomniał, proponując, aby w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją migracyjną wybrać właśnie takie miejsca w Piśmie Świętym, które poruszają tę kwestię z perspektywy przeżyć całego Ludu Bożego lub poszczególnych bohaterów biblijnych, włącznie ze Świętą Rodziną, która szukała schronienia w Egipcie.

Ks. Witczyk zaznaczył też, że takie wspólnotowe rozważanie Pisma Świętego oczywiście nie ogranicza sie tylko do Niedzieli Słowa Bożego. W wielu parafiach działają od kilkunastu lat tzw. kręgi biblijne inspirujące do wspólnotowego czytania Pisma Świetego. Ponadto w wielu diecezjach działają szkoły Słowa Bożego, które systematycznie prowadzą naukowe wykłady pogłębiające znajomość Pisma Świętego.

Ks. Marcin Zieliński, zastępca moderatora „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II" w archidiecezji lubelskiej zaprezentował aplikację „Dzieło Biblijne” na urządzenia mobilne, czyli narzędzie pomagające w refleksji nad czytaniami liturgicznymi i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Aplikacja zawiera Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. Wyjaśnienia obejmują opis kontekstu perykopy, komentarz biblijny, biblijne teksty paralelne, interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z odesłaniem do opracowań biblijnych. Ponadto można tam znaleźć przykłady egzystencjalne – aktualizację, ciekawostki, analizę wybranych słów, a także przykładową homilię biblijną, Lectio divina do niedzielnej Ewangelii oraz inspiracje, ukazujące istotne tematy w czytaniach niedzielnych, które mogą być punktem wyjścia w medytacji tekstu.

Aplikacja zawiera ponadto biblijny komentarz do ksiąg Pisma świętego przygotowywany w ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego. Będzie on systematycznie powiększany o księgi czytane w kolejnych latach. Materiał może być pomocą w medytacji indywidualnej i grupowej Słowa Bożego. Ważną pomocą jest Nowy Słownik Teologii Biblijnej z podstawowymi pojęciami biblijnymi oraz mapa prezentującą zdjęcia z miejsc biblijnych opatrzone krótkim komentarzem. Całości dopełnia zdjęcie tygodnia z krótką medytacją.

- Istnieją aplikacje zawierające teksty biblijne, czytania, teksty liturgiczne. Nasza aplikacja jest wyjątkowa dlatego, że zawiera naukowy komentarz do wszystkich czytań, łącznie z psalmem. Zależało nam na tym, aby była prosta w obsłudze. Ma być pomocą przede wszystkim dla księży i katechetów, ale także dla wszystkich innych ludzi w solidnej, naukowej, dobrej refleksji nad Pismem Świętym. Ma inspirować do odkrywania, że potrzebujemy zawartej w nim wiedzy. Ma zachęcać tak do czytania indywidualnego, jak i wspólnotowego - wyjaśnił ks. Zieliński.

Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Autorami tekstów są polscy bibliści oraz alumni seminariów duchownych.

Aplikacja jest dostępna gratis w Sklepie Play oraz App Store.

Tekst za: KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła