TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Kingi, Krystyna, Michaliny 24 Lipca 2024, 06:06
Dziś 16°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej – krótka historia

Początki Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej sięgają roku 1992, ponieważ już wtedy rozpoczęto starania o przydzielenie samodzielnej koncesji radiowej. Najpierw dotyczyły one uregulowań w zakresie częstotliwości radiowej. Po wielu zabiegach i spełnieniu formalności wymaganych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ostatecznie 15 lipca 1994 roku, diecezja kaliska otrzymała koncesję na nadawanie programu radiowego drogą naziemną na częstotliwości 103,1 MHz. Przydzielone pasmo w pierwszym etapie realizacji koncesji zostało zagospodarowane przez Radio Maryja.

Wreszcie w grudniu 1997 roku ksiądz biskup Stanisław Napierała powołał Diecezjalne Radio Rodzina, jako odrębną instytucję w strukturach diecezji kaliskiej.

Następnie, po starannych przygotowaniach polegających na wybudowaniu oraz wyposażeniu studia radiowego, po zespoleniu i przeszkoleniu grupy prezenterów i realizatorów, a także po zabezpieczeniu minimum radiowego programowego, w 1998 roku zaczęło funkcjonować Radio Rodzina – radio katolickie diecezji kaliskiej tworzące własny program. Radio to swoją siedzibę znalazło w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej w Kaliszu przy ulicy Złotej 144. Sygnał radiowy emitowany był z nadajnika umieszczonego na wieży kościoła parafialnego w Chełmcach, nieopodal Kalisza. Pierwszy program słuchacze wysłuchali 27 grudnia 1998 roku w Uroczystość Najświętszej Rodziny.

Początkowo była to jedna godzina programu przez 7 dni w tygodniu. Podejmowano tematy, które ukazywały aktualne życie diecezji i takie, które przybliżały bogactwo Kościoła partykularnego. Przez studio przewijało się wielu gości: duchownych i świeckich, dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Kolejne lata przyniosły rozwój Radia Rodzina. W roku 2000 czas emisji został poszerzony do dwóch godzin dziennie. Od tej pory słuchacze znajdują – za pośrednictwem transmisji radiowych – wspólnotę modlitwy, wsłuchują się w lekturę duchową oraz zdobywają szereg wiadomości z życia diecezji, a także z życia Kościoła w Polsce i na całym świecie.

Rozwój techniczny diecezjalnej rozgłośni sprawił, że począwszy od 19 marca 2001 roku możliwe stały się bezpośrednie transmisje z uroczystości kościelnych przeprowadzane w różnych miejscach diecezji kaliskiej. Radio zapraszało też swoich słuchaczy dwa razy w tygodniu do kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, skąd nadawało bezpośrednią audycję z odprawiających się tam nabożeństw. Wielką radością Radia Rodzina było także stworzenie, w ramach Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, pielgrzymki duchowej, do której przyłączyło się wielu słuchaczy.

W historii radia i ramówki, którą tworzy się każdego roku na nowo by trafić w zapotrzebowania słuchaczy, pojawiły się na przestrzeni lat różne, bardzo ciekawe propozycje. Jedną z nich była audycja zatytułowana Rozmowy Księdza Biskupa z diecezjanami. Pierwszy ordynariusz diecezji kaliskiej, ksiądz biskup Stanisław Napierała, przybywał do radia w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, by na żywo rozmawiać ze słuchaczami i odpowiadać na interesujące ich pytania.

Od 1 października 2001 roku Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej rozszerzyło nadawanie do czterech godzin, a swoją działalność zaczęło realizować w pięknych, dopiero co wybudowanych pomieszczeniach redakcyjnych, na bardzo nowoczesnym, jak na tamte czasy, sprzęcie.

Kolejne lata przyniosły rozszerzenie działania pracy radia o dwie godziny poranne i dodatkowe dwie godziny popołudniowe, co razem przynosiło ośmiogodzinny czas nadawania programów.

Ważnym momentem w funkcjonowaniu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej było rozbudowanie jego pomieszczeń. Z inicjatywy pracowników i ówczesnego dyrektora ks. prałata Leszka Szkopka, wybudowana została kaplica, w której za zgodą księdza biskupa Stanisława Napierały, może znajdować się Najświętszy Sakrament. Od chwili poświęcenia kaplicy, prawie każdego dnia przed wystawionym Chrystusem, radiosłuchacze i pracownicy odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia i otrzymują błogosławieństwo.

W roku 2018 na przestrzeni sierpnia i września, dzięki życzliwości ordynariusza diecezji kaliskiej, księdza biskupa Edwarda Janiaka, została przeprowadzona całkowita i gruntowna modernizacja rozgłośni z wdrożeniem nowego sprzętu i remontem pomieszczeń radiowych.

Działania ewangelizacyjne Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej

Działalność radia nie ogranicza się tylko do obecności w eterze. Diecezjalna rozgłośnia włącza się także w różne przestrzenie publiczne. Miejscem ważnym jest obecność w świecie wirtualnym, gdzie za pomocą strony internetowej można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Strona: www.radiorodzina.kalisz.pl, umożliwia wielu osobom mieszkającym poza zasięgiem nadawania, na słuchanie audycji online i odtwarzanie wcześniej wyemitowanych programów.

Inną ważną działalnością jest współorganizowanie Nocy konfesjonałów. Inicjatywa ta polega na umożliwieniu, jednego dnia w Wielkim Poście i Adwencie, skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w godzinach nocnych w jednym z dziewięciu świątyń, a redakcja Radia Rodzina zajmuje się informowaniem i zapraszaniem kapłanów i wiernych do skorzystania z łaski tej nocy.

Kalendarze radiowe to także działalność ewangelizacyjna, która dociera do szerokiego grona diecezjan. Każdego roku Radio Rodzina drukuje 500 kalendarzy w formacie A3 i rozsyła je do wszystkich parafii w diecezji. Ich oprawa plastyczna każdego roku nawiązuje do tematu roku kościelnego.

Inną ważną przestrzenią jest działalność Pro Life. Radio włącza się we wszelkie inicjatywy takie jak Marsz dla Życia, czy spotkania rodzin. Jednego roku radio było także głównym organizatorem Marszu, który odbył się w Kaliszu.

Kolejną przestrzenią głoszenia Dobrej Nowiny są wyjazdy pielgrzymkowe. Już wiele osób skorzystało z tzw. Pielgrzymek Radiowych. Słuchacze mieli okazję pielgrzymować do Ziemi Świętej, Fatimy, Rzymu, Wilna, czy też Częstochowy, Warszawy, Torunia, Loretto. Czas pielgrzymowania za każdym razem jest związany z radiowymi relacjami na żywo i piękną galerią po każdym wyjeździe. Oczywiście radiosłuchacze mają także okazję pielgrzymować z radiem w ważnych momentach życia diecezji, jak np. Narodowa Pielgrzymka do Rzymu, czy święcenie biskupie o. Łukasza Buzuna OSPPE – biskupa pomocniczego naszej diecezji.

Ważnym elementem działalności radia jest towarzyszenie w najistotniejszych wydarzeniach diecezjalnych i skrupulatne tworzenie archiwum audio i foto. Radio Rodzina obecne było każdego dnia w peregrynacji Obrazu Pani Jasnogórskiej, nagrywając rozmowy ze wszystkimi pasterzami poszczególnych parafii, a podczas Misji Miłosierdzia redaktorzy docierali do parafii i kaplic, w których pojawiał się w Cudownym wizerunku Jezus Miłosierny. Nie można również zapomnieć o Kaliskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, której radio towarzyszy na wszystkich jej etapach.

Mówiąc o działalności Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej należy zatem pamiętać, że to nie tylko to, co słyszymy w radioodbiorniku, ale także bardzo szeroka inna działalność ewangelizacyjna.

Obecność kapłanów w działalności Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej

Od samego początku działania Radia Rodzina, funkcję dyrektora pełnił ksiądz, który w porozumieniu z Biskupem diecezjalnym dobierał współpracowników. Obecność kapłana nie oznacza tylko podkreślenia, że radio ma miano katolickiego, ale przede wszystkim jest znakiem Chrystusa, który pragnie na różne sposoby działać w życiu ludzi i wybiera kogo sam chce. Posługa kapłanów jest czasowa, jest pięknym doświadczeniem i nabyciem nowych umiejętności przydatnych do skutecznego głoszenia Ewangelii.

W ciągu 20 lat istnienia Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej funkcję jego dyrektorów pełnili kolejno: ks. Mirosław Rojek (1998-1999), ks. Leszek Szkopek (1999-2015), ks. Łukasz Skoracki (2015-2018) i ks. Mateusz Puchała (od roku 2018), a na stanowiskach redaktorów pracowali następujący księża: Krzysztof Ordziniak, Rafał Lubryka, Łukasz Przybyła, Robert Lewandowski, Łukasz Skoracki, Marcin Papuziński, Mateusz Puchała, Paweł Wawrzyniak, Tomasz Jakubowski i Szymon Rybak.

Dobra organizacja radia wymaga przede wszystkim znalezienia odpowiednich osób, które z zapałem i wiarą podjęłyby misję głoszenia Chrystusa na falach rozgłośni katolickiej. Od roku 1998 udało się stworzyć ścisłą redakcję radia, która prowadziła program, realizowała i tworzyła serwisy radiowe. Przez te lata kilkadziesiąt osób współpracowało (i współpracuje nadal) z rozgłośnią poprzez nagrywanie poszczególnych audycji, czy posługę przy konsoli lub mikrofonie.

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła