TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Benity, Maksymiliana, Teodozji 30 Maja 2024, 02:01
Dziś 16°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

W Gostyczynie parafianie świętowali 300 lat obecnego kościoła

Adam Szymański Adam Szymański 14:43 05.05.2024

Nie wielkie czy spektakularne czyny pociągają innych do Boga, ale przykład miłości wzajemnej – mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. z okazji 300-lecia obecnego kościoła w Gostyczynie. Biskup kaliski poświęcił odnowione dzwonnicę i słup z rzeźbami Pawła Brylińskiego.

W homilii celebrans podkreślał, że ta świątynia jest znakiem miłości i obecności Pana Boga.

- Ten kościół, który zbudowali z wielkim wysiłkiem i zaangażowaniem wasi przodkowie, potem przez lata o niego się troszczyli, a w ostatnich latach to wy wraz z ks. proboszczem podjęliście te różne remonty, jest Bożym znakiem, jest przypomnieniem, że Pan Bóg jest blisko, że jesteśmy dla Niego ważni – stwierdził biskup kaliski.

Wskazał, że dla przodków ta świątynia była miejscem szczególnego spotkania z Bogiem i doświadczania Jego miłości, szczególnie przez sakramenty.

Prosił wiernych, aby naśladowali błogosławionych, którzy byli związani z tym kościołem. - Wasza parafia ma przywilej, że tutaj modlili się ludzie, którzy dzisiaj jak wierzymy cieszą się radością nieba, którzy przez Kościół zostali włączeni w grono błogosławionych. Dzisiaj chcemy o nich pamiętać. To bł. Jan Nepomucen Chrzan i bł. Józef Kut, którzy tutaj doświadczali spotkania z Bogiem, które było dla nich tak mocne, że potem potrafili żyć mocno i radykalnie Ewangelią i w chwili próby potrafili być do końca wierni oddając swoje życie w męczeńskiej śmierci – akcentował kaznodzieja.

Zaznaczył, że parafia to jest wspólnota ludzi, którzy razem modlą się, ale to też wspólnota ludzi, którzy gotowi są wzajemnie sobie pomagać. - Bardzo chciałbym prosić, żebyśmy wzięli te słowa na serio, żebyśmy nimi żyli, żeby w waszej parafii każdy parafianin miał doświadczenie, że jest kochany, przyjęty, szanowany i miał  przekonanie, że jeżeli spotka go coś trudnego to wspólnota nie zostawi go samego, bo Jezus powiedział „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali”. Dla Jezusa nie wielkie czy spektakularne czyny pociągają innych do Boga, ale przykład miłości wzajemnej.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali ks. Janusz Jeżewski, proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Gostyczynie i ks. kan. Zbigniew Króczyński, dziekan dekanatu ołobockiego.

Po Mszy św. proboszcz zaprosił biskupa i wszystkich parafian na poczęstunek i wspólne świętowanie w ogrodach plebańskich.

Parafia w Gostyczynie należy niewątpliwie do tych starszych, powstała prawdopodobnie jeszcze przed 1200 r. Obecny kościół pw. św. Mikołaja Biskupa ma 300 lat.  

W ołtarzu głównym wkomponowany jest krucyfiks z rzeźbami św. Piotra i Pawła oraz obrazem Świętej Rodziny z I połowy XVIII w. Owy krucyfiks zakrywany jest obrazem Niepokalanego Poczęcia NMP.

Obraz, któremu oddawana jest tutaj największa cześć znajduje się w kaplicy św. Jana Nepomucena - jest to wizerunek przypominający obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po ostatniej renowacji wygląda jak nowy, z obrazu zdjęto srebrną suknię i umieszczono na bocznej ścianie kaplicy, by uwidocznić ten XVIII-wieczny malunek.

Tuż obok, w lewym ołtarzu bocznym, znajduje się obraz św. Mikołaja, a nad nim obraz przedstawiający Ukrzyżowanie Pańskie. Natomiast w prawym ołtarzu bocznym znajduje się obraz św. Barbary i św. Antoniego z Dzieciątkiem.

Tekst za: KAI
Audio i zdjęcia: Adam Szymański/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła