TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Hilarego, Franciszki, Ksawery 03 Grudnia 2023, 06:13
Dziś -3°C
Jutro -3°C
Szukaj w serwisie

45. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

Znakomici prelegenci z Polski i z zagranicy wzięli udział w 45. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które odbywało się pod hasłem: „Święty Józef – Opiekun Zbawiciela”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka.

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że rocznie do św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z całej Polski, a także zagranicy. Dodał, że wzrasta kult św. Józefa, o czym mówią liczne świadectwa łask i cudów oraz wota. – To wszystko świadczy, że św. Józef jest kochany, że jest on potężnym orędownikiem w różnych sprawach, często bardzo trudnych – powiedział ks. Plota

W homilii biskup kaliski przypomniał dzieje kaliskiej kolegiaty. Powoływał się na kroniki, w których zapisano ponad 600 cudów za przyczyną św. Józefa. Wskazał, że 3 sierpnia 1783 r. świątynia runęła, ale cudem ocalał ołtarz i obraz św. Józefa.

Podkreślał, że Kalisz od momentu koronacji obrazu św. Józefa nie był świadkiem tak wielkiego wydarzenia. Dodał, że koronacja odbyła się 15 maja 1796 r., a uczestniczyło w niej 80 tys. ludzi. - Koronacja mimo złych okoliczności zewnętrznych, wojen, rozbiorów, była wydarzeniem zapisanym w historii Kalisza bardzo mocno – zauważył bp Janiak.

Zaznaczył, że w obecnych czasach w całym Kościele obserwuje się dużo większą cześć dla św. Józefa. – W ostatnim czasie mieliśmy szczęście przeżywać dużo radości, bo papież Fanciszek 19 marca 2014 r. dekretem przekazał pierścień św. Józefowi Kaliskiemu jako wotum wdzięczności z prośbą o modlitwę – powiedział celebrans.

Zachęcał zgromadzonych do rozsławiania św. Józefa. - Chcemy być narzędziem w ręku Pana Boga, aby szerzyć kult św. Józefa tak, jak czynili kapłani, którzy zostali cudownie uratowani z obozów koncentracyjnych. W naszych czasach potrzeba jest takich pięknych postaci, którzy nie tylko będą czcić św. Józefa, ale szerzyć kult. Wierzymy mocno, że ten nasz patron skuteczny, cichy, potężny nie opuszcza nas w najtrudniejszych momentach – stwierdził hierarcha. Po komunii św. wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. prał. Andrzej Latoń odmówił modlitwę powierzającą obrady Sympozjum św. Józefowi.

Przed zakończeniem Eucharystii biskup kaliski podzielił się osobistym doświadczeniem związanym ze św. Józefem. Wskazał, że po raz pierwszy bliżej zetknął się z tym świętym w Rzymie, a potem w Niemczech, gdzie spotkał kapłana z Dachau, który wzywał do żywego kultu św. Józefa. - Kiedy przybyłem do Kalisza, stanąłem bliżej św. Józefa Kaliskiego, zwłaszcza kiedy dotknęło mnie cierpienie, choroba nowotworowa. Prawie miesiąc przebywałem w Poznaniu na onkologii, potem dwa tygodnie w Lublinie. Podczas wizyty ad limina powiedziałem papieżowi Franciszkowi, że jestem chory, a on odparł mi: „powiedz to św. Józefowi” – mówił bp Janiak.

Zachęcał zebranych, aby byli świadkami kultu św. Józefa. - Sympozjum jest ku temu, żeby pogłębić wiarę i ubogacić intelekt, ale najważniejsza jest odwaga w dawaniu świadectwa miłości do Pana Boga i świętych – stwierdził ordynariusz diecezji kaliskiej.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. W swoim słowie wstępnym zaznaczył, że tegoroczne sympozjum odbywa się w 25. rocznicę ukazania się adhortacji Jana Pawła II „Redemptoris Custos” poświęconej św. Józefowi.

Podkreślał, że jest to podstawowe dzieło józefologiczne dla współczesnych czasów. - Jesteśmy zaproszeni, aby na wzór św. Józefa być sługami zbawienia, ale nie na sposób ludzki, logiki tego świata, lecz cichy, cierpliwy, z całkowitym poświęceniem jak św. Józef służyć Kościołowi – powiedział ks. Latoń.

Zauważył, że kanonizacja dwóch wielkich papieży wpisuje w czas wychodzenia św. Józefa z cienia. - Józef to ten, który ma wielką rolę do spełnienia w dziejach zbawienia. Jest dany, aby w tym świecie nam pomagać – zaznaczył wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Refleksją na temat XI Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego w Meksyku podzielił się ks. Andrzej Antoni Klimek, redaktor naczelny dwutygodnika „Opiekun”.

Pierwszy wykład wygłosiła Sandra De Arriba Cantero z Centrum Józefologicznego w Hiszpanii, która zajmuje się ikonografią. Prelegentka ukazywała jak w kolejnych wiekach przedstawiano św. Józefa w obrazach. Zaznaczyła, że w sztuce bizantyjskiej św. Józef był na drugim planie ukazywany jako smutny i zamyślony, natomiast w sztuce gotyckiej przedstawiano go jako bardzo aktywnego. Dodała, że pierwszy obraz, na którym św. Józef trzyma na ręce Dzieciątko Jezus pochodzi z XV w. Wskazała, że w sztuce widoczne są podobieństwa w ukazywaniu Maryi i św. Józefa z Jezusem. Podkreślała, że św. Józef reprezentuje najgłębszy sens ideału ojcostwa, który jest bardzo ważny dla współczesnych mężczyzn.

W kolejnym wykładzie prof. Jan Grosfeld z UKSW w Warszawie wskazywał na ukrzyżowanie św. Józefa, które upatrywał w jego rezygnacji ze swoich przyzwyczajeń i przeżywania biologicznego ojcostwa. Zaznaczył, że św. Józef potrafił słuchać Boga i wypełniać Jego wolę. Dodał, że jest on wzorem dla współczesnego człowieka, któremu potrzebna jest formacja duchowa polegająca na słuchaniu Słowa.

Zebrani mieli okazję posłuchać Akatystu ku czci św. Józefa w wykonaniu kilkunastoosobowego chóru męskiego pod kierunkiem Jakuba Tomalaka.

Po przerwie ks. prof. Krzysztof Konecki wskazywał na obecność św. Józefa w liturgii, natomiast ks. Ryszard Dyc wygłosił wykład pt. „Święty Józef: Robotnik w Winnicy Pańskiej na przykładzie pism św. Edyty Stein”. Obrady zakończył wykład ks. dr. Piotra Górskiego o tajemnicy ojcostwa św. Józefa w świetle adhortacji „Redemptoris Custos” Jana Pawła II.

W sympozjum uczestniczyli także bp senior Teofil Wilski, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.


Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Zdjęcia i nagrania: Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła