TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Balbiny, Ksawerego, Pauliny 02 Grudnia 2023, 21:57
Dziś -1°C
Jutro -2°C
Szukaj w serwisie

46. Sympozjum Józefologiczne odbyło się w Kaliszu

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 09.05.2015

Znakomici prelegenci z Polski i z zagranicy wzięli udział w 46. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które odbywało się pod hasłem: „Święty Józef – Patron Życia Konsekrowanego i Rodziny”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka.

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że rocznie do św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z całej Polski, a także zagranicy. Dodał, że wzrasta kult św. Józefa i wspomniał, że papieże Benedykt XVI i Franciszek ofiarowali św. Józefowi pierścienie.

W homilii biskup kaliski wskazywał, że św. Józef to postać tajemnicza. – W Piśmie Świętym nie mamy zapisanego ani jednego Jego słowa. Na podstawie opisów w Ewangelii możemy rozpoznać niektóre stany Jego duszy i przeżycia. Widzimy Go tam jako człowieka zalęknionego w obliczu tajemnicy. Wielu rzeczy nie rozumie, jednak jest zapatrzony w Boga tak, jak Ten nasz kaliski w cudownym wizerunku w sanktuarium. Poprzez Niego zaczynamy uczyć się owocnego słuchania Stwórcy. Nasz patron uczy nas, że nie trzeba wcale rozumieć do końca Bożych planów. Uczy, że przede wszystkim należy troszczyć się o to, by być odpowiedzialnym w swoim działaniu – mówił bp Janiak.

Przypomniał, że w 1847 r. papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Katolickiego. – Do Niego zawsze możemy wstawiać się o pomoc i opiekę. O zachowanie od złych mocy, od pokus, od zła. Jemu możemy powierzyć nasze rodziny, które dziś bardziej niż kiedykolwiek takiej opieki potrzebują. Rodziny, w których nie zawsze dzieje się dobrze – powiedział celebrans.

Podkreślił, że w XX w., ze względu na trwający od prawie czterech wieków kult św. Józefa w Kaliszu ustanowione zostało sanktuarium, a kolegiata podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. Dodał też, że na obrazie kaliskim znajdują się słowa, które św. Józef polecił umieścić na nim, w chwili ukazania się Stobieni, fundatorowi obrazu: „Idźcie do Józefa”.

Nawiązał do obchodzonej niedawno 70. rocznicy wyzwolenia księży z obozu koncentracyjnego w Dachau. – W latach II wojny światowej tymi, którzy wiernie wypełnili do końca posługę wobec Boga i bliźnich byli księża – więźniowie obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni. Dawali oni bohaterskie świadectwo zakorzenienia w swoim powołaniu kapłańskim. Potrafili też, mając ukształtowaną świadomość przynależności narodowej, w momencie ciężkiej dla nich próby opowiedzieć się za Polską jako jej synowie – zaznaczył ordynariusz kaliski.

Przypomniał, że kapłani w Dachau po odprawieniu nowenny do św. Józefa zawierzyli Mu swoje życie i dzięki temu za Jego przyczyną zostali cudownie ocaleni. – Wypełniając przyrzeczenie obozowe złożone św. Józefowi przyjeżdżali na pielgrzymki do Kalisza. W ramach utworzonego Komitetu Księży – Byłych Więźniów Obozu Dachau inicjowali modlitwę i podtrzymywanie pamięci o tych kapłanach, którzy zostali zamordowani w obozie, ale także szerzyli kult św. Józefa we wszystkich miejscach, gdzie zostali posłani – zauważył kaznodzieja.

Przytoczył też fragment modlitwy księży z Dachau odmawianej w Kaliszu za ojczyznę i rodziny. – Dziś są to słowa nadal bardzo aktualne. Dziś, tak samo jak zawsze, potrzebne jest Józefowe zapatrzenie w Boga, jego gotowość do czynienia trudnej woli Bożej i jego zaufanie Bogu. Księża, byli więźniowie obozów pozostawili nam modlitwę, która w tym szukaniu pomocy św. Józefa z obrazu Świętej Rodziny Kaliskiej może wspomagać i umacniać – przekonywał bp Janiak. 

Po komunii św. biskup kaliski odmówił modlitwę powierzającą obrady Sympozjum św. Józefowi.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. W swoim słowie wstępnym zaznaczył, że tegoroczne sympozjum powiązane jest ze wspomnieniem księży przebywających w obozie w Dachau. Nawiązał też do adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos” poświęconej św. Józefowi. – Niech przez to sympozjum zostanie umocnione życie konsekrowane i życie rodzin dla Europy i dla ewangelizacji świata – powiedział ks. Latoń.

Pierwszy wykład wygłosił o. prof. Józef Augustyn, który podkreślał, że św. Józef jest wzorem duchowego rozeznania, wewnętrznego zmagania i dobrych wyborów. Wskazywał na św. Józefa jako człowieka przesiąkniętego modlitwą. Zaznaczył, że podejmowaniu każdej decyzji powinna towarzyszyć modlitwa. – Trzeba pokazać św. Józefa jako mężczyznę, który zmagał się z przeciwnościami losu. W pobożności św. Józefa ukazywana jest przejrzystość jego serca, dzięki której mógł odczytywać każdy znak dany mu od Pana – mówił prelegent.

Wykład nieobecnego o. prof. Tarcisio Stramare z Włoch nt. „Święty Józef i Życie Konsekrowane” odczytał ks. dr Piotr Górski. W swoim referacie o. Stramare tłumaczył na czym polega zbieżność między św. Józefem a tożsamością osoby konsekrowanej.

W kolejnym wykładzie o. Dominique Joseph z Francji wskazywał na relację Józefa i Jezusa jako ojca i syna według Biblii. Prelegent zaproponował krótką podróż po biblijnych opisach w celu ponownego odkrycia pewnych tekstów, które mogą pomóc w zrozumieniu tego, jakim ojcem jest dla Jezusa św. Józef i w jaki sposób ta relacja wypełnia Pismo Święte. Teolog oparł się na fragmentach Starego i Nowego Testamentu. – Odczytywanie tekstów biblijnych poucza nas, że św. Józef nie ma w sobie nic z milczącego człowieka, jak to sobie zbyt często wyobrażamy, ale wręcz przeciwnie jest przykładnym ojcem, zdolnym do udzielania odpowiedzi swojemu synowi i do bycia za niego odpowiedzialnym. Jeśli w życiu św. Józefa mamy do czynienia z jakimś usunięciem się na bok, to jest to postawa sługi bezużytecznego, który wypełniwszy swą misję przygotowania Baranka Bożego, pozwala Mu na zajęcie miejsca, które jest mu należne. Słowa wypowiadane przez św. Józefa otworzyły drogę zbawienia – podkreślał o. Joseph. 

S. Faustyna z Francji podzieliła się doświadczeniem obecności św. Józefa w życiu konsekrowanym. Zaznaczyła, że św. Józef stał się dla niej przewodnikiem duchowym. – Im dłużej jestem we wspólnocie, tym więcej odkrywam elementów życia wewnętrznego, gdzie św. Józef jest modelem – powiedziała s. Faustyna. Dodała, że w św. Józefie upatruje mistrza swojego życia wewnętrznego.

Z kolei Rafał Porzeziński mówił o działaniu św. Józefa w jego rodzinie. Zachęcał młodych ludzi, aby modlili się do tego patrona o dobrą żonę i dobrego męża. Pokazał, jak św. Józef pomógł jemu i żonie Agnieszce w adopcji dzieci, a potem w sposób cudowny uzdrowił jedną z adoptowanych córek.

Obrady zakończył wykład ks. dr. Sławomira Kęszki o obchodach 70. rocznicy wyzwolenia kapłanów Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego. 

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, bp pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, ks. Wojciech Hanc z Włocławka, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI
Nagrania i zdjęcia: Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła