TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aurory, Fryderyka, Oliwii 05 Marca 2024, 11:30
Dziś 4°C
Jutro 5°C
Szukaj w serwisie

Biskup Damian Bryl udzielił święceń prezbiteratu

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:56 22.05.2021

Uczcie się bracia pokornej służby na wzór świętego Józefa i idźcie tą drogą - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń kapłańskich w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów diecezji kaliskiej.

Po liturgicznym pozdrowieniu słowa powitania wypowiedział bp Damian Bryl i zachęcił zebranych do modlitwy za przyszłych kapłanów:

Po odczytaniu Ewangelii kandydaci do święceń zostali przedstawieni imiennie Kościołowi:

W homilii biskup kaliski zauważył, że Duch Święty przychodzi, aby w sakramencie święceń przemienić serce i uzdolnić do kapłańskiej misji:

Dalej kaznodzieja kontynuował:

Biskup kaliski zachęcał do gorliwej pracy duszpasterskiej i ofiarnej posługi za wzór miłości pasterskiej:

Biskup Damian wskazał na świętego Józefa, który jest dla nas wzorem prawdziwej służby:

Najważniejszym momentem obrzędu święceń było nałożenia rąk przez bpa Damiana i odmówiona modlitwa ordynacyjna:

Dalej następowało kolejno: namaszczenie dłoni, przekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Kolejna część to liturgia eucharystyczna, którą po raz pierwszy jako kapłani celebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy.

Po Komunii świętej księża neoprezbiterzy wyrazili swoje podziękowanie:

Dalej nowo wyświęceni kapłani dziękowali pozostałym biskupom, moderatorom seminaryjnym, księżom proboszczom, a na końcu słowa wdzięczności wyrazili wobec swoich rodziców.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: bp Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, ks. dr Marcin Głowiński, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. dr Łukasz Pondel, ojciec duchowny, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz kaliskiej katedry, duchowieństwo, klerycy oraz zaproszeni goście.  

Nowo wyświęceni kapłani to ks. Lucjan Kupiec z parafii pw. św. Judy Tadeusza w Garkach oraz ks. Karol Raczak  z parafii pw. św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim.

Tegorocznym neoprezbiterom diecezji kaliskiej, dopiero co wyświeconym kapłanom, życzymy świętości i całkowitego przylgnięcia do Chrystusa – Najwyższego Kapłana.

Tekst, audio i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła