TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Kiry, Maurycego 21 Marca 2023, 00:15
Dziś 8°C
Jutro 10°C
Szukaj w serwisie

Biskup Łukasz Buzun ustanowił 22 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:03 11.12.2022

Eucharystia pobudza nas do codziennego kroczenia za Jezusem - mówi biskup Łukasz Buzun podczas ustanowienia 22 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Uroczystość odbyła się w parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach i została połączona z dniem skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy posługują w diecezji kaliskiej.  

We wstępie do mszy św. biskup Łukasz Buzun zachęcał do otwarcia serc na spotkanie z przychodzącym Chrystusem:

W homilii kaznodzieja wskazywał, że posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest darem i wiąże się z niesieniem Chrystusa Eucharystycznego innym:

Biskup pomocniczy diecezji kaliskiej pytał zebranych, czym dla nich jest Eucharystia?

Po homilii, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zostali imiennie przedstawieni Kościołowi, a biskup Łukasz odmówił modlitwę błogosławieństwa:

Przed końcowym błogosławieństwem, biskup Łukasz Buzun wręczył dekrety, które upoważniają do pełnienia misji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Słowa podziękowania wypowiedzieli nowo ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej:

Przed błogosławieństwem głos zabrał ks. kan. Zbigniew Króczyński, który wyraził radość z faktu, że każdego roku obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej wraz z dniem skupienia będzie odbywał się w parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach:

Wraz z biskupem Łukaszem Buzunem Mszę św. koncelebrowali ks. prof dr. hab. UAM Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. kan. Zbigniew Króczyński,  proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą szafarze.

Ks. prof. dr hab. Dariusz Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów w Kurii Diecezjalnej w Kaliszu poinformował, że posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wymaga szczególnego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydaci przeszli odpowiednią formację.

Obecnie w diecezji kaliskiej posługuje około 300 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są ustanowieni przede wszystkim po to, aby zanosić Komunię św. chorym w niedzielę i święta do ich domów. Jeżeli zachodzi potrzeba, nadzwyczajny szafarz może pomagać rozdzielać Komunię św. wiernym w czasie Mszy św.

Tekst, zdjęcia i audio: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła