TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Damiana, Romana, Romany 23 Lutego 2024, 11:58
Dziś 11°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Diakonat stały w diecezji kaliskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 13:06 26.01.2024

Biskup kaliski Damian Bryl wydał dziś (25 stycznia) dekret ustanawiający posługę diakona stałego w diecezji kaliskiej. Formacja kandydatów będzie trwała trzy i pół roku i zakończy się przyjęciem święceń oraz podjęciem posługi w konkretnej parafii.

Biskup kaliski w liście adwentowym skierowanym do diecezjan wspomniał, że od dłuższego czasu słyszy z wielu stron prośby, aby w diecezji wprowadzić urząd diakona, nie związanego z przygotowaniem do kapłaństwa, ale sprawowany na sposób stały przez mężczyzn żyjących samotnie lub małżonków. 

- W ostatnim czasie, rozważając te prośby, odbyłem wiele rozmów i konsultacji w różnych gremiach, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Ostatecznie 25 stycznia br. wydałem dekret ustanawiający posługę diakona stałego w diecezji kaliskiej. Przed nami droga wprowadzania tego urzędu – mówi KAI bp Damian Bryl.

Pasterz Kościoła kaliskiego uważa, że posługa diakonów może być bardzo pomocna dla ożywienia i rozwoju parafii. - Potrzeba zatem naszej wspólnej modlitwy za osoby powołane przez Chrystusa do tej misji, o umiejętność odczytania Bożego zaproszenia, ale także odwagę w jego podjęciu i realizacji. Ale trzeba nam także modlitwy, byśmy jako wspólnota umieli przyjąć te powołania, szczególnie parafie, w których będą posługiwać przyszli diakoni – podkreśla bp Bryl.

Kandydat na diakona powinien zgłosić się do swojego proboszcza, a potem do Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Diecezji Kaliskiej.

Formacja kandydatów będzie trwała trzy i pół roku i zakończy się przyjęciem święceń oraz podjęciem posługi w konkretnej parafii. - W rozeznawaniu powołania ważne jest szczere, osobiste przekonanie o powołaniu przez Boga rozpoznane na modlitwie, gotowość do służby w Kościele, ale także w przypadku kandydatów zamężnych zgoda małżonki i najbliższej rodziny oraz rozeznanie zdatności przez wspólnotę Kościoła. Powołanie zawsze jest darem, o który modli się Kościół, a powołany pokornie rozeznaje i go przyjmuje – akcentuje biskup kaliski.

Przygotowanie do diakonatu rozpocznie się półrocznym etapem propedeutycznym, w czasie którego - podczas comiesięcznych spotkań - przyszli kandydaci do święceń będą rozeznawali swoje powołanie poprzez pogłębioną formację ludzką i duchową, nadto zapoznają się z istotą diakonatu stałego. 

Kolejnym krokiem będzie trzyletnia formacja duchowa, intelektualna, i duszpasterska wspierająca pogłębienie życia chrześcijańskiego kandydatów, szczególnie ducha służby, a także przygotowująca do przyjęcia święceń i podjęcia posługi w parafii.   

- Każdy z etapów formacyjnych kończy się konkretnym krokiem, potwierdzającym wybór i zbliżającym mężczyzn do święceń. I tak, zwieńczeniem okresu propedeutycznego jest kandydatura, natomiast kolejne lata formacji kończą się przyjęciem posługi lektoratu i akolitatu – mówi ks. Dariusz Kuliński, odpowiedzialny za przygotowanie do diakonatu stałego.

Dekret wszedł w życie 25 stycznia. Jego wyjaśnieniem będzie list pasterski, który zostanie odczytany 28 stycznia we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji kaliskiej. 

Tekst za: KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła