TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jarosława, Konrada, Selmy 21 Kwietnia 2024, 07:17
Dziś 0°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

Diecezja kaliska ma dwóch nowych kapłanów

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 22:01 25.05.2023

Chcemy dla Was prosić o łaskę dyspozycyjności i otwartości na działanie Ducha Świętego, aby podjąć to wszystko, do czego zaprasza Was Pan Bóg - mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń kapłańskich w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Sakrament święceń w stopniu prezbiteratu przyjęło dwóch diakonów diecezji kaliskiej.

Po liturgicznym pozdrowieniu słowa powitania wypowiedział biskup Damian Bryl i zachęcił zebranych do modlitwy za przyszłych kapłanów:

 

W homilii biskup kaliski zauważył, że kapłaństwo jest mocno związane z działaniem Ducha Świętego w Kościele:

 

Potrzebujemy Waszej otwartości i dyspozycyjności – mówił do przyszłych księży biskup Damian Bryl:

 

Kaznodzieja zachęcał także do gorliwości w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej:

 

Biskup kaliski prosił nowych kapłanów, aby byli apostołami jedności:

 

Najważniejszym momentem obrzędu święceń było nałożenia rąk przez Księdza Biskupa i odmówiona modlitwa ordynacyjna:

 

Dalej następowało kolejno: namaszczenie dłoni, przekazanie pateny z hostią i kielicha, a także przekazanie znaku pokoju. Kolejna część to liturgia eucharystyczna, którą po raz pierwszy jako kapłani celebrowali nowo wyświęceni prezbiterzy.

Po Komunii świętej księża neoprezbiterzy wyrazili swoje podziękowanie:

 

Dalej nowo wyświęceni kapłani dziękowali pozostałym biskupom, moderatorom seminaryjnym, księżom proboszczom, a na końcu słowa wdzięczności wyrazili wobec swoich rodziców.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: bp pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, ks. dr Jan Frąckowiak, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ks. dr Waldemar Graczyk, wicerektor seminarium, ojcowie duchowni, moderatorzy, duchowieństwo, klerycy oraz zaproszeni goście. 

Nowo wyświęceni kapłani to ks. Adrian Albert z parafii pw. św. Anny w Bralinie oraz ks. Mateusz Zimorski z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim.

Neoprezbiterzy wyrazili wielką radość z przyjętych święceń kapłańskich:

 

Tegorocznym neoprezbiterom diecezji kaliskiej, dopiero co wyświeconym kapłanom, życzymy świętości i całkowitego przylgnięcia do Chrystusa – Najwyższego Kapłana. 

Tekst, audio i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła