TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Kiry, Maurycego 20 Marca 2023, 23:06
Dziś 8°C
Jutro 10°C
Szukaj w serwisie

Diecezja kaliska otrzymają dofinansowanie na termomodernizację

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 20:02 16.12.2022

Mając na uwadze działania podejmowane w celu ochrony środowiska, diecezja kaliska wystąpiła o dofinansowanie termomodernizacji pięciu budynków. W Kurii Diecezjalnej w Kaliszu nastąpiło podpisanie umowy przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla i wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego o dofinansowanie projektu w kwocie ponad 5,5 mln zł.

W przebieg spotkania wprowadził biskup kaliski Damian Bryl:

Następnie głos zabrał Krzysztof Grabowski, wicemarszałka województwa wielkopolskiego:

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie diecezji kaliskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 będzie realizowany wspólnie przez diecezję kaliską i parafie pw. Wszystkich Świętych w Liskowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnymlesie oraz św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji zakładającej ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki oraz modernizację źródeł ciepła na ekologiczne wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w 5 budynkach: kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu, Domu katolickim w Czarnymlesie, kościele pw. Wszystkich Świętych w Liskowie, Kurii Diecezjalnej w Kaliszu i budynku Studium Organistowskiego przy ulicy Złotej 144 w Kaliszu.

Projekt uzyskał łączne dofinansowanie na poziomie 5 530 762,81 zł przy łącznej wartości projektu 6 865 651,13 zł. Będzie on realizowany do końca czerwca 2023 r.

Tekst za: KAI
Audio i zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła