TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jana, Moniki, Wiktora 21 Maja 2022, 23:12
Dziś 12°C
Jutro 15°C
Szukaj w serwisie

Diecezjalny Dzień Świętości Kapłańskiej

Prymas Polski Kard. Józef Glemp przewodniczył w tym roku modlitwie podczas Dnia Świętości Kapłańskiej...

Doroczne święto kapłańskie jest wspólnotowym - dla całego prezbiterium Diecezji Kaliskiej - przeżyciem tajemnicy Wielkiego Czwartku. To co przeżywa kapłan każdego roku w sam Wielki Czwartek jest tajemnicą jego serca... Najczęściej jednak - ze względu na obowiązki duszpasterskie - trudno w tym dniu doświadczyć wspólnoty kapłańskiej w takim wymiarze jak to jest możliwe w Dniu Świętości Kapłańskiej. Już po Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, zazwyczaj w poniedziałek po Święcie Miłosierdzia, kapłani z całej Diecezji gromadzą się: najpierw w Katedrze, następnie w Sanktuarium Świętego Józefa i wreszcie w Seminarium Duchownym.

W tym roku konferencję ascetyczną w katedrze wygłosił o. Piotr Idziak, jezuita z kaliskiego klasztoru. kolejno kapłani w ciszy adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Był to też czas sposobny do przeżycia Sakramentu Pojednania. Około godziny 11.30 z Katedry w kierunku Bazyliki Świętego Józefa wyruszyła procesja. Tu w samo południe kilkuset kapłanów celebrowało Eucharystię, której tym razem przewodniczył Prymas Polski Kard. Józef Glemp. Dostojnego Gościa powitał i w klimat Dnia Świętości Kapłańskiej wprowadził Biskup Kaliski Stanisław Napierała. Rozważanie do kapłanów wygłosił Ksiądz Prymas.

Zarówno część ascetyczna w katedrze jak i słowa wypowiadane podczas Eucharystii w Sanktuarium Świętego Józefa koncentrowały się na usilnej zachęcie do kapłanów, by stale i z miłością pielęgnowali osobistą więź z Chrystusem. Wytrwałe przestawanie z Panem, zwłaszcza na modlitwie, umacnia, daje siły, strzeże przed niebezpieczeństwami... Również skuteczność kapłańskiego posługiwania zależy w dużej mierze od osobistej świętości kapłana, świętości rozumianej jako usilne dążenie do niej!

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała osobnym aktem zawierzył duchowieństwo Diecezji Kaliskiej opiece Świętego Józefa.

Jako, że spotkanie kapłańskie w Kaliszu odbywało się w przededniu 30. rocznicy święceń biskupich Kardynała Józefa Glempa Biskup Kaliski złożył z tej okazji Księdzu Prymasowi serdeczne życzenia, dziękując jednocześnie za jego pełną oddania i mądrości posługę wobec kościoła i naszej Ojczyzny.

Poniżej zamieszczamy RELACJĘ z tegorocznego Dnia Świętości Kapłańskiej. W naszej Fonotece publikujemy osobno HOMILIĘ Księdza Prymasa Kard. Józefa Glempa.

Jak zawsze polecamy FOTOGRAFIE z uroczystości kapłańskich w Kaliszu.
Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła