TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Maja 2024, 16:44
Dziś 16°C
Jutro 20°C
Szukaj w serwisie

Dziękczynienie za odnowienie drewnianych świątyń

Radio Rodzina Radio Rodzina 11:00 14.06.2012

W okresie 2009 - 2011 roku zrealizowany został projekt pod nazwą "Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski".

Prace przeprowadzono dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego", Schemat I "Projekty inwestycyjne".

Projekt obejmował przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych oraz prac konserwatorskich zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie jedenastu zabytkowych kościołów drewnianych znajdujących się w południowej Wielkopolsce, na terenie Diecezji Kaliskiej. Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 14 396 403,05 PLN, przy czym współfinansowanie uzyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 uzyskane na poziomie 64,49% wydatków kwalifikowalnych wyniosło 9 265 581,40 PLN. Pozostałe koszty tytułem wkładu własnego w wysokości 5 101 888,61 PLN zostały sfinansowane dzięki zaangażowaniu parafian.

W Bazylice św. Józefa w czwartek, 14 czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00 dziękowano za zrealizowane prace. Wśród uczestników Mszy Świętej byli proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się drewniane świątynie. Obecni byli także konserwatorzy zabytków oraz wykonawcy prac. Eucharystii przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała.

Szczegóły przeprowadzonych prac oraz informację o kościołach, w których zostały przeprowadzone znajdziemy na stronie www.koscioly-drewniane.pl

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła