TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Gerwazego, Protazego, Sylwii 19 Czerwca 2024, 09:28
Dziś 22°C
Jutro 20°C
Szukaj w serwisie

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego - modlitwa w Kaliszu

W rocznicę, tym razem już 64-tą, w Dniu Męczeństwa Duchowień-stwa Polskiego w okresie II wojny światowej...

w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbyło się modlitewne spotkanie. Co roku ma ono charakter dziękczynny za ocalenie w dniu 29 kwietnia 1945 roku tysięcy więźniów, w tym prawie 900 kapłanów, którzy kilka dni wcześniej - 22 kwietnia 1945 roku - zawierzyli swój los opiece świętego Józefa, łącząc się duchowo w Sanktuarium w Kaliszu: wielka liczba uwięzionych kapłanów należała do prezbiterium diecezji włocławskiej, na terenie której wówczas leżał Kalisz.

W pierwszych latach przybywało do Kalisza - do Świętego Józefa z dziękczynieniem kilkuset kapłanów. na okrągłe rocznice licznie do modlitwy z byłymi więźniami obozu w Dachau stawali Biskupi polscy. Z tej też okazji bywał w Kaliszu Kard. Karol Wojtyła - jako Papież Jan Paweł II, będąc w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku wspominał cud ocalenia w Dachau i pozdrowił Księży - byłych więźniów..

W tym roku na rocznice przybyło tylko trzech kapłanów: Ks. Kan. Zdzisław LIPIŃSKI, Ks. Kan. Leon STĘPNIAK i Ks. Tadeusz KOSECKI oraz dwie osoby świeckie.

Na Mszy Świętej o godzinie 12.00, której przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław Napierała, HOMILIĘ - ŚWIADECTWO wygłosił Ks. dr Zdzisław LIPIŃSKI i to słowo w całości zamieściliśmy w naszej FONOTECE - ZAPRASZAMY do wysłuchania tego wzruszającego wyznania TUTAJ

Jak zawsze polecamy też i dzisiaj serię ZDJĘĆ, materiał serwisowy ukazujący przekrojowo to wydarzenie oraz TEKST homilii ks. Kan. Zdzisława Lipińskiego, spisany z nagrania przez ks. Łukasza Przybyłę.Akt oddania się w opiekę św. Józefowi
Dachau, 22 kwietnia 1945 roku


Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa Chrystusa i na Oblubieńca Przeczystej Bogarodzicy, racz przyjąć ofiary serc naszych i miłościwie wysłuchaj prośby, które Tobie w pokorze niesiemy.

Kościół święty i Ojczyzna nasza stają obecnie w obliczu nowych i niezwykle trudnych zadań dziejowych. Zdając sobie z tego sprawę i ufając możnemu orędownictwu Twojemu, do Ciebie się uciekamy. Twojej opiece się oddajemy i poświęcamy, my, Twoi czciciele, których jedna wiara, jedna miłość i jedna mowa ojczysta złączyła, a teraz wspólna niewola obozowa jeszcze ściślej jednoczy.

Patronie Kościoła świętego, Opiekunie Ojczyzny naszej, Umocnienie rodzin, Mężu Sprawiedliwy, który niegdyś troskliwe strzegłeś i prowadziłeś Dziecię Jezus, prosimy Ciebie, utwierdź nas i cały nasz Naród w niezachwianej wierności zasadom Kościoła Bożego, zachowaj nas w sprawiedliwości i miłości społecznej, a w grożących niebezpieczeństwach broń nas i rodziny nasze oraz spraw, byśmy rychło i szczęśliwie wrócili do ukochanej Ojczyzny i pracowali tam nad zabezpieczeniem upragnionego pokoju.

Ufni w Twoje orędownictwo, uroczyście przyrzekamy, po szczęśliwym powrocie do wolnej Ojczyzny:

     - W głębokim zrozumieniu Twego Dostojeństwa żywić cześć dla Ciebie nie tylko w sercach własnych, ale równocześnie szerzyć ją wśród naszych rodzin.
     - Obecnością naszą w rok po powrocie złożyć Ci wspólny hołd wdzięczności przed cudownym obrazem Twoim w Kolegiacie Kaliskiej, stamtąd zaś roznieść cześć Twego Imienia wraz z usiłowaniem utwierdzenia zasad sprawiedliwości i miłości społecznej w naszych rodzinach w myśl Stolicy Apostolskiej, by każda z nich tworzyła życiodajna komórkę drogiej Ojczyzny.
     - W dowód wdzięczności za nasze ocalenie przyczynić się, wedle możliwości, do powstania Dzieła Miłosierdzia pod Twoim wezwaniem.

Święty Józefie, oręduj za nami przed tronem Najwyższego Boga, ażeby te porywy serc naszych przyczyniły się do naszego dobra, do pomyślności Ojczyzny, do rozwoju Kościoła i większej chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła