TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aliny, Anety, Benona 16 Czerwca 2024, 23:57
Dziś 18°C
Jutro 24°C
Szukaj w serwisie

Grudniowa modlitwa w intencji rodzin i obrony życia

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki był wielkim świadkiem cywilizacji nowej kultury zakorzenionej w Bogu – mówił bp Adam Wodarczyk, który 1 grudnia przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu comiesięcznym modlitwom w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych.

Temat grudniowego spotkania brzmiał: „Święty Jan Paweł II przypomina: Obrona nienaruszalności nienarodzonego życia jest częścią obrony praw i ludzkiej godności. Miłujcie życie, życie własne i innych”. Przybyłych na spotkanie pielgrzymów z całej Polski przywitał ks. prał. Jacek Plota, który zacytował słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane 4 czerwca 1997 r. w Kaliszu „Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda staje w tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego prowadził ks. Piotr Machała.

Konferencję pt. „Oddajcie się w służbę życia. Miłujcie życie, życie własne i innych” wygłosili: Krzysztof Jankowiak z Centralnej Diakoni Życia oraz Aleksandra i Andrzej Szczepaniakowie z Diakoni Życia Diecezji Kaliskiej oraz Joanna i Marcin Lizutowie. Prelegenci mówili o posłudze Diakoni Życia Ruchu Światło-Życie. Rozmowę z gośćmi prowadził ks. prał. Leszek Szkopek. 

Mszy św. przewodniczył bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, członek Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, członek Krajowej Rady Misyjnej. Wraz z nim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, o. Tadeusz Rydzyk, kilkudziesięciu kapłanów, wierni z diecezji kaliskiej, a szczególnie dekanatów kępińskiego, krotoszyńskiego, lututowskiego i pielgrzymi z całej Polski. 

W homilii celebrans odwołując się do dzisiejszej Ewangelii zaznaczył, że Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki jest przykładem owocnego wznoszenia Bożego Domu na skale, którą jest Bóg. – Ks. Blachnicki jest znakomitym przykładem postawy, która nie tylko wyróżnia się pełną miłości adoracją Boga, wielbieniem Go w modlitwie, co było bardzo mocno i wyraźnie obecne w jego życiu, ale także człowieka, który poprzez czynne działanie wypełnił wolę Bożą i zbudował trwałą budowlę, która wyraziła się w świętości życia, heroiczności cnót, bezgranicznym oddaniu Bogu – stwierdził bp Wodarczyk.

Dodał, że ks. Franciszek Blachnicki swoje życie poświęcił na to, aby stać się prorokiem nieskończonej miłości Boga. – Był apostołem młodych, apostołem rodzin, a także apostołem wielkiej odnowy życia moralnego poprzez różne inicjatywy, które były pogłębieniem największego charyzmatu jego życia, jakim stał się Ruch Światło-Życie. Był wielkim świadkiem tego, co nazwiemy cywilizacją nowej kultury, która zakorzeniona jest w Bogu – powiedział kaznodzieja.

Zacytował fragment z „Dziennika podróży” ks. Franciszka Blachnickiego z 16 listopada 1972 r., w którym autor snuje refleksje nad konsumpcyjną społecznością i ukazuje symptomy nadchodzącej katastrofy, wśród których wymienia m.in.: spustoszenie nikotynizmu i alkoholizmu, degradację seksualną, zabijanie życia poczętego, plagę samobójstw, ofiary narkomanii, rozpad rodziny. 

Podkreślał, że ks. Franciszek Blachnicki postawił na cywilizację nowej kultury, czyli cywilizację życia i miłości. – Niech przykład Sługi Bożego, który patrzył przenikliwie będzie dla nas w czasie Adwentu wielką zachętą, abyśmy najpierw stali się owocnymi uczniami Pana, którzy nie tylko są zanurzeni w spotkanie z Nim w modlitwie, ale którzy także każdego dnia pełnią Jego wolę. Niech to będzie dla nas zachętą do tego, abyśmy uświadomili sobie, że Bóg jest skałą także dla mojego życia i że w Nim mogę znaleźć oparcie nawet, jeśli pojawiają się największe życiowe próby, a moje świadectwo wierności i miłości Boga, którą mogę podzielić się z innymi może być też ratunkiem dla tych, którzy dzisiaj gdzieś swoje serca zagubili – mówił hierarcha.

Pod koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi rodziny i dzieci nienarodzone.

W swoim przemówieniu biskup kaliski Edward Janiak dziękował rodzinom, które dają innym świadectwo swoim życiem. – Jak patrzymy na Kościół przez ten pryzmat to mamy ogromną nadzieję. Im więcej ludzi młodych jest zaangażowanych w różnych stowarzyszeniach i grupach, zwłaszcza na rzecz rodziny, tym piękniejszy i mocniejszy jest Kościół, bo towarzyszy temu łaska Boża – stwierdził bp Janiak.

Dzwon św. Edwarda ofiarowany z okazji 20. rocznicy sakry biskupiej przez proboszcza i parafian parafii św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie bp Janiak przekazał proboszczowi utworzonej w sierpniu nowej parafii św. Brata Alberta w Kaliszu. 

O. Tadeusz Rydzyk zaprosił na spotkanie z okazji 25. rocznicy powstania Radia Maryja, które odbędzie się 3 grudnia w Toruniu i przypomniał początki tworzenia tego dzieła. Złożył też życzenia biskupowi kaliskiemu z okazji obchodzonego 30 listopada jubileuszu 20-lecia święceń biskupich. 

Podczas Mszy św. śpiewała schola parafialna „Józefowe Nutki” z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pod kierunkiem s. Danuty, służebniczki.

Spotkanie transmitowane było przez Telewizję Trwam, Radio Maryja i Diecezjalne Radio Rodzina.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Modlitwa w intencji rodzin i obrony życia poczętego w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu - TRANSMISJA - 1 grudnia 2016


Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła