TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Kiry, Maurycego 20 Marca 2023, 23:58
Dziś 8°C
Jutro 10°C
Szukaj w serwisie

Inauguracja Roku Formacyjnego 2022/2023 w poznańskim ASD

Karolina Gaweł Karolina Gaweł 20:02 20.10.2022

Dnia 18.10.2022 r. w poznańskim Arcybiskupim Seminarium Duchownym, w którym obecnie przebywają klerycy diecezji kaliskiej, odbyła się inauguracja nowego roku formacyjnego. Od tego roku akademickiego – wraz z alumnami z Poznania i Kalisza – swoją formację rozpoczęli klerycy z diecezji bydgoskiej.

Pierwsza część spotkania inauguracyjnego rozpoczęła się mszą św. w Kaplicy Seminaryjnej, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Homilię podczas Eucharystii wygłosił natomiast biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. W kazaniu pochylił się on nad hasłem nowego roku formacyjnego - „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

Podczas inauguracyjnej mszy św. obecni byli także: biskup kaliski Damian Bryl, biskupi pomocniczy poznańscy -  bp Grzegorz Balcerek i bp Szymon Stułkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji poznańskiej Zdzisław Fortuniak oraz liczni księża, pracujący we wspominanych trzech diecezjach.   

Po uroczystej Eucharystii wszyscy udali się na druga część spotkania, podczas której ks. Jan Frąckowiak, rektor ASD w Poznaniu, przywitał wszystkich gości i oficjalnie rozpoczął nowy rok formacyjny.

W tej części wybrzmiało również krótkie podsumowanie minionego roku, przygotowane przez kleryków. Przypomnieli oni najważniejsze wydarzenia z życia wspólnoty seminaryjnej w Poznaniu, jak i tej stworzonej przez młodszych kolegów, którzy swój rok propedeutyczny odbywali w budynkach Seminarium Duchownego w Kaliszu. Ponadto ukazano także, jak nowi bracia z Bydgoszczy, przeżyli swój poprzedni rok formacyjny.

Następnie miała miejsce uroczysta immatrykulacja braci z roku propedeutycznego, dzięki czemu zostali oni włączeni do grona alumnów poznańskiego seminarium.

Po zaprzysiężeniu najmłodszych braci swoją mowę wygłosił przedstawiciel kleryków, po którym rozpoczął się wykład ks. dra Mirosława Tykfera, dotyczący synodalności Kościoła i samego procesu synodalnego. Kiedy referat dobiegł końca, abp Stanisław Gądecki skierował do wszystkich słowa alokucji, czyli zachęty i przesłania. Następnie głos zabrał bp Damian Bryl.

Gdy część oficjalna dobiegła końca, wszyscy zgromadzeni udali się do seminaryjnego refektarza na wspólny posiłek.

Tekst: kl. Piotr Perskawiec/ASD Poznań
Zdjęcia: kl. Mateusz Lesiński/ASD Poznań

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła