TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aliny, Anety, Benona 16 Czerwca 2024, 08:42
Dziś 14°C
Jutro 25°C
Szukaj w serwisie

Ingres biskupa kaliskiego Damiana Bryla do katedry pw. św. Mikołaja

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:11 27.03.2021

"Chrystus, Dobry Pasterz prowadził Kościół w Diecezji Kaliskiej przez 29 lat istnienia. Ufamy, że dalej będzie z nami, dlatego w duchu ufności, z nadzieją podejmujemy to wszystko, co przed nami" - mówił w homilii biskup kaliski Damian Bryl w czasie swojego ingresu do kaliskiej katedry pw. św. Mikołaja.

Momentem kulminacyjnym było przekazanie biskupowi kaliskiemu pastorału oraz wprowadzenie go przez metropolitę poznańskiego ks. abpa Stanisława Gądeckiego oraz metropolitę łódzkiego ks. abpa Grzegorza Rysia, dotychczasowego Administratora Apostolskiego diecezji kaliskiej do katedry.

W koncelebrze uczestniczyło 7 biskupów: m.in. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej oraz bp Stanisław Napierała, biskup senior diecezji kaliskiej. W liturgii uczestniczyła mama i rodzeństwo bpa Damiana Bryla oraz najbliższa rodzina. Z powodu norm sanitarnych ograniczono liczbę uczestników uroczystości.

W 29-letniej historii Kościoła kaliskiego bp Bryl jest trzecim z kolei ordynariuszem. Wcześniej byli nimi: bp Stanisław Napierała i bp Edward Janiak.

Przed rozpoczęciem liturgii zgromadzonych powitał ks. prał. Adam Modliński, proboszcz Kaliskiej Katedry:

Odczytana została również biografia ks. bpa Damiana, po której zaznaczono wagę uroczystości:

Ingres rozpoczął się w kruchcie katedry. Abp Grzegorz Ryś, dotychczasowy Administrator diecezji, podał do ucałowania nowemu biskupowi kaliskiemu krzyż, następnie bp Bryl pokropił zgromadzonych wodą święconą.

Po dotarciu do prezbiterium, słowa wprowadzenia wypowiedział abp Grzegorz Ryś:

Pierwszym znakiem objęcia diecezji przez nowego biskupa było odczytanie przez bpa Łukasza Buzuna, bulli nominacyjnej Ojca Świętego Franciszka.

Abp Grzegorz Ryś, dotychczasowy Administrator diecezji przekazał pastorał, będący symbolem władzy pasterskiej metropolicie poznańskiemu abp. Stanisławowi Gądeckiemu, a ten wręczył go nowemu ordynariuszowi diecezji kaliskiej.

Następnie bp Bryl został poprowadzony przez abpa Stanisława Gądeckiego i abpa Grzegorza Rysia, na katedrę, czyli miejsce przewodniczenia liturgii. Przedstawiciele diecezji złożyli nowemu ordynariuszowi homagium, czyli wyrazy szacunku i posłuszeństwa.

Następnie rozpoczęła się Msza św. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp Damian Bryl. Szczególną uwagę zwrócił na prawie 30-letnie istnienie diecezji kaliskiej:

Biskup nakreślił w homilii 5 priorytetów swojej posługi duszpasterskiej w diecezji kaliskiej, którymi są: wypłyń na głębie, wierność Chrystusowi i jego Ewangelii, kultura spotkania, Bogaci w miłosierdzie oraz wspólnota wyruszająca w drogę.

Dalej kaznodzieja wskazał, jak powinniśmy postępować jako osoby wierzące:

Ks. bp podkreślał jak istotna jest w dzisiejszych czasach, wobec wielości myśli, idei i poglądów, nasza wierność Chrystusowi:

Głęboka relacja z Chrystusem otwiera nas na drugiego człowieka – mówił dalej kaznodzieja:

Pasterz diecezji kaliskiej nawiązał następnie do swojego zawołania biskupiego:

Biskup Damian przypomniał nauczanie Soboru Watykańskiego II przytaczając słowa papieża Franciszka o misji Kościoła:

Na zakończenie uroczystości obecni w katedrze zaśpiewali dziękczynne „Te Deum”.

Przed uroczystym błogosławieństwem, list gratulacyjny od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchio odczytał ks. prał. Andrea Francia:

List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał minister Andrzej Dera:

Słowa życzeń powiedział także abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański:

Następnie w imieniu duchowieństwa diecezji kaliskiej głos zabrał ks. prał. Zbigniew Cieślak, wikariusz biskupi ds. administracyjnych i proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Wlkp., natomiast w imieniu władz Miasta Kalisza przemówił Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski.

Uroczystość uświetnił Chór „Lira” z Wieruszowa pod dyrekcją br. Franciszka Bulandy oraz Zespół Kameralny Muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dyrekcją mjra Pawła Joksa.

Uroczystość była transmitowana przez Telewizję Trwam, telewizję internetową „Dom Józefa” oraz Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Tekst i audio: Maria Cieślak&Karolina Gaweł/Radio Rodzina Kalisz
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

 

Przeczytaj: Homilia biskupa kaliskiego Damiana Bryla wygłoszona podczas ingresu
do katedry pw. św. Mikołaja w Kaliszu

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła