TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Kingi, Krystyna, Michaliny 24 Lipca 2024, 04:01
Dziś 16°C
Jutro 22°C
Szukaj w serwisie

IV „prawie dekanalny” królewski orszak przeszedł ulicami Mikstat

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:43 11.01.2024

6 stycznia obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną także świętem Trzech Króli lub świętem Epifanii. Epifania oznacza objawienie się, ukazanie. Jest to jedno z najstarszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim, związanych z narodzinami Zbawiciela. Jezus objawia się, jak śpiewamy w pieśni, mędrcom, poganom, którzy przybyli ze Wschodu. W dawnej Polsce święto Trzech Króli było nazywane także Szczodrym Dniem.

W tym dniu w wielu zakątkach świata na ulice miast, miasteczek i wiosek wyruszają Orszaki Trzech Króli. Trasy, które przemierzają, są znacznie krótsze niż ta, którą przebyli Mędrcy ze Wschodu. Kim byli? Zapewne ludźmi bardzo pokornymi, wytrwale zmierzającymi do celu. Osiągnęli cel swej wędrówki. Znaleźli Dziecię, o którym tyle czytali, słyszeli. Ich pokora i otwarte serca sprawiły, że w tym maleńkim Dziecięciu, narodzonym w tak ubogich warunkach, dostrzegli Zbawiciela.

Radośnie i wyjątkowo kolorowo było na ulicach Mikstatu w Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwłaszcza w okolicach kościoła pw. Świętej Trójcy. To świadectwo wiary Trzech Króli zgromadziło tak wiele osób w zielonych, niebieskich i czerwonych koronach, którzy postanowili, jak kiedyś Mędrcy ze Wschodu, wyruszyć w drogę, by dotrzeć do stajenki i w małym Dzieciątku złożonym w ubogim żłobie dostrzec wyczekiwanego Syna Bożego.

Orszak Trzech Króli odbył się w Mikstacie po raz czwarty i przebiegał pod hasłem „W jasełkach leży”. Koordynacją całego wydarzenia zajął się ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Dla uczestników zostały przygotowane korony w niebieskim, czerwonym i zielonym kolorze oraz śpiewniki. Do udziału w orszaku zostali zaproszeni wierni z sąsiednich parafii, które należą do dekanatu mikstackiego. Przybyli parafianie z Chynowej, Kaliszkowic Kaliskich, Kotłowa, Przedborowa.

W postać króla europejskiego – Kacpra – wcielił się ks. Łukasz Ograbek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Kotłowie. Ks. kan. Przemysław Talaga, proboszcz parafii pw. Świętego Wawrzyńca w Chynowej, wcielił się w postać króla afrykańskiego – Baltazara. Na czele orszaku azjatyckiego stał król Melchior – czyli ks. Szymon Grzeszkiewicz, proboszcz parafii w Kaliszkowicach Kaliskich.

Orszak rozpoczął się o godzinie 14.00 w kościele farnym pw. Świętej Trójcy w Mikstacie. Uroczyste fanfary ogłosiły nadejście Trzech Króli, którzy zostali powitani przez uczestników orszaku. Następnie za proporcem orszakowym i chorągwiami poszczególnych królestw, niesionymi przez harcerzy, wierni, śpiewając kolędy, przeszli ulicami miasta na parking przy Urzędzie Miasta i Gminy. Tu oczekiwała na uczestników orszaku Święta Rodzina oraz zaprezentowana została scenka – pokłon Trzech Króli Jezusowi, Maryi i Józefowi oraz złożenie Bożej Dziecinie darów: złota, kadzidła i mirry.

Następnie uczestnicy orszaku obejrzeli piękne jasełka przygotowane przez dzieci ze świetlicy prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Przesłanie końcowe, które wybrzmiało z inscenizacji, było takie, że należy darować urazy i przebaczać, bo i nam wiele przebaczono. Dzieci otrzymały gromkie oklaski.

Na koniec kapłani, którzy wcielili się w postacie królów, udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa. Potem był czas na gorącą zupę i słodkości. Nie mogło ich zabraknąć, wszak Orszak Trzech Króli to czas radosnego świętowania, choć oczywiście ma ono przede wszystkim wymiar religijny.

Życzmy sobie, by betlejemska gwiazda rozświetlała drogi naszego życia i tak jak Mędrców ze Wschodu skutecznie prowadziła nas do Jezusa.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Strzelec

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła