TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Aliny, Anety, Benona 17 Czerwca 2024, 00:28
Dziś 18°C
Jutro 24°C
Szukaj w serwisie

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich w kaliskiej katedrze

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 14:34 20.05.2021

Niech miłość pasterska będzie stylem Waszego kapłańskiego życia – mówił biskup kaliski Damian Bryl do kapłanów świętujących jubileusz 25-lecia święceń. Msza św. dziękczynna dar życia i powołania kapłanów była sprawowana w katedrze kaliskiej pw. św. Mikołaja.

Po liturgicznym pozdrowieniu w przebieg uroczystości wprowadził ks. prał. Adam Modliński, proboszcz kaliskiej katedry:

W homilii biskup kaliski wyraził wdzięczność wobec jubilatów za kapłańską posługę w diecezji kaliskiej:

Dalej kaznodzieja inspirował ku czemu ma służyć jubileusz:

Biskup Damian zauważył, że w duszpasterskiej posłudze Jezus pragnie się posługiwać się kapłanami:

Biskup kaliski wskazał także na pięć priorytetów kapłańskiego życia, którymi są: Jezus w centrum, wspólnota, troska o styl kapłańskiego życia, roztropność i odpowiedzialność oraz młodość ducha.

Przed końcowym błogosławieństwem, biskup kaliski Damian Bryl jeszcze raz zwrócił się do jubilatów:

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: bp Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich oraz ks. prał. Adam Modlińsk, proboszcz kaliskiej katedry.

Do grona srebrnych jubilatów w diecezji kaliskiej należą: bp Łukasz Buzun, ks. kan. Jacek Bochniak, ks. kan. Karol Galewski, ks. Mariusz Giwerski, ks. kan Sławomir Kosiński, ks. kan. Ryszard Krakowski, ks. Rafał Kryś, ks. Józef Lipiński, ks. Krzysztof Matuszewski, ks. kan. Rafał Mielcarek, ks. kan. Jacek Piekielny, ks. Mariusz Roszewski, ks. kan. Leszek Szcześniak.

Tekst i audio: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz
Zdjęcia: Adam Szymański/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła