TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Joachima, Nory, Stefana 16 Sierpnia 2022, 06:22
Dziś 18°C
Jutro 30°C
Szukaj w serwisie

Kampania Wolni-Niewolni w diecezji kaliskiej

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 10:51 20.07.2022

Pomoc Kościołowi w Potrzebie wraz z organizacją HAART Poland rozpoczyna kolejną edycję kampanii Wolni – Niewolni, której celem jest zebranie funduszy na działalność Ośrodka HAART Kenya w Nairobi – jedynego projektu, który kompleksowo udziela pomocy ofiarom handlu ludźmi – nowoczesnego niewolnictwa.

W kampanię Wolni – Niewolni włącza się diecezja kaliska.

Więcej o samej inicjatywie opowiadali Radosław Malinowski, który jest ekspertem w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i założycielem organizacji HAART Kenya oraz Tomasz Zawal, dyrektor Biura Regionalnego Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Poznaniu.

Niewolnictwo w XXI wieku jest jedną z największych plag kontynentu afrykańskiego, gdzie tysiące młodych kobiet, mężczyzn i dzieci są sprzedawane do pracy przymusowej, wyzysku seksualnego oraz na potrzeby pobrania organów. W skali rocznej według szacunków ONZ w sytuacji zniewolenia na całym świecie może się znajdować nawet do 40 milionów osób.

Kenia jest centralnym miejscem handlu ludźmi dla całej Afryki Wschodniej, gdzie niewolnicy są rekrutowani na rynki Bliskiego Wschodu, przewożeni na południe kontynentu lub sprzedawani i eksploatowani lokalnie w miastach takich jak Nairobi czy Mombasa.

Poprzez swoje schronisko HAART Kenya jest w stanie zaoferować realną pomoc na miejscu, gdzie przebywają uratowane osoby. Ofiary handlu ludźmi – zarówno kobiety, jak i dzieci, są w stanie powrócić do normalnego życia w społeczeństwie dzięki programowi rehabilitacji i reintegracji. Ponieważ handel ludźmi ma destrukcyjny wpływ tak na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne rehabilitacja i reintegracja ofiar handlu ludźmi trwa od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Uratowanie zniewolonej osoby to początek, dalszym krokiem jest ustalenie zakresu i harmonogramu pomocy – osobno dla każdego przypadku. Doraźna pomoc medyczna udzielana jest w pierwszej kolejności. Następnie rozpoczyna się rehabilitację, na którą składają się praca z psychologiem, opieka medyczna, porada prawna, pomoc socjalna (ofiary często nie mają żadnego majątku, a ich jedyną własnością jest ubranie, w którym przyjechały do schroniska). Ostatnim elementem pomocy ofiarom jest reintegracja, która polega na powrocie ofiary do życia w lokalnej społeczności. Osoby niepełnoletnie otrzymują pomoc w ramach kontynuacji nauki w szkole, dorośli są przeszkalani do nowych zawodów oraz otrzymują grant na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej lub podjęcie nowej pracy. Jednocześnie zespół HAART przygotowuje rodzinę na przyjęcie uwolnionej z niewoli osoby, gdyż to przygotowanie najbliższych jest kluczowe dla sukcesu całego programu.

Wiedza czyni człowieka niezdolnym do bycia niewolnikiem  (Frederick Douglass)

 

 

 

 

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła