TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Danuty, Jana, Janiny 25 Czerwca 2022, 00:09
Dziś 21°C
Jutro 28°C
Szukaj w serwisie

Klerycy roku propedeutycznego wystawili sztukę „Śmierć porucznika”

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 07:33 20.06.2022

Klerycy roku propedeutycznego formujący się w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu wystawili sztukę „Śmierć porucznika” Sławomira Mrożka w reżyserii Tomasza Mielocha. Spektakl obejrzeli: biskup kaliski Damian Bryl oraz rodzice, rodzeństwo i dziadkowie aktorów.

Słowo wprowadzenia wygłosiła Małgorzata Juda-Mieloch, kierownik literacki. W role bohaterów wcieliło się 14 kleryków. Gościnnie wystąpiła Wiktoria Zielińska.

Spektakl jest rezultatem warsztatów teatralnych, jakie odbyły się w drugim semestrze okresu propedeutycznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu pod kierunkiem Tomasza Mielocha.

Księża prefekci uznali, że przygotowanie przedstawienia będzie dobrą formą doskonalenia umiejętności pracy zespołowej.

Duchowni stwierdzili, że przestrzeń teatru to miejsce, w którym można zaprezentować zarówno swoje talenty, ale także walczyć ze słabościami: tremą, nieumiejętnością pracy pod presją i niezgodą na zależność od drugiego człowieka.

Podsumowując rok propedeutyczny ks. Przemysław Tyblewski podziękował osobom świeckim zaangażowanym w kształtowanie kleryków.

W swoim słowie biskup kaliski Damian Bryl dziękował klerykom i prefektom za całoroczną formację.

Od 1 października 2021 r. w budynku seminarium duchownego w Kaliszu kandydaci do kapłaństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej oraz diecezji kaliskiej odbywają tzw. okres propedeutyczny. Stosowne decyzje, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, podjęli: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i biskup kaliski Damian Bryl. Wybór seminarium w Kaliszu podyktowany jest faktem, że od 2020 r. alumni diecezji kaliskiej studiują w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Tekst za: KAI
Zdjęcia: ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła