TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Jarosława, Konrada, Selmy 21 Kwietnia 2024, 07:20
Dziś 0°C
Jutro 7°C
Szukaj w serwisie

List biskupa kaliskiego Damiana Bryla na początek roku duszpasterskiego 2022/23

ks. Mateusz Puchała ks. Mateusz Puchała 19:04 26.11.2022

W tych trudnych i wymagających czasach, gdy często słyszymy krytykę i odrzucenie Kościoła potrzeba nam odświeżyć naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który żyje w swoim Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. Potrzeba nam także uświadomić sobie, że od chrztu świętego każdy z nas współtworzy tę Wspólnotę, jest z nią związany i za nią odpowiedzialny - napisał biskup kaliski Damian Bryl w liście pasterskim skierowanym do diecezjan na początek roku duszpasterskiego 2022/2023.

W liście pasterskim bp Bryl przypomniał, że prawdę o  obecności i zaangażowaniu w Kościół pełniej odkrywamy dzięki toczącemu się synodowi, który zwołał papież Franciszek i którego etap diecezjalny odbył się w diecezji kaliskiej. - Dziękuję duszpasterzom i świeckim oraz osobom konsekrowanym, którzy zaangażowali się w grupy synodalne. Dziękuję za wspólne słuchanie, dzielenie się oraz rozeznawanie wezwania Chrystusa dla Kościoła na dzisiaj - czytamy w liście.

Biskup kaliski zachęcał wiernych do wspólnej drogi i wskazywał na Parafialne Rady Duszpasterskie. - Pragnę zaprosić wszystkich diecezjan do dalszej wspólnej drogi słuchania siebie nawzajem, ale nade wszystko wspólnego słuchania Pana Boga. Do drogi odkrywania tajemnicy obecności Chrystusa w Kościele, odkrywania swojego miejsca w tej wspólnocie, wspólnej troski o jej rozwój oraz podjęcia misji, którą zostawił nam Pan Jezus. Chciałbym, aby szczególnym miejscem tego doświadczenia były Parafialne Rady Duszpasterskie. Proszę, aby powstały w każdej parafii, a tam gdzie już funkcjonują zatroszczmy się o ich rozwój i synodalny styl pracy. Działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich jest procesem ciągłego synodowania, czyli spotykania się, wsłuchiwania razem w głos Boży oraz w głos wspólnoty, żeby właściwie rozeznawać aktualne potrzeby i podejmować adekwatne działania - zachęcał bp Bryl.

Bp Bryl zauważył, że wielkim wyzwaniem dla Kościoła w każdym czasie jest przekaz wiary młodemu pokoleniu. - Dziś zauważamy, że wielu młodych dystansuje się od Boga i Kościoła, niektórzy rezygnują z lekcji religii, a wielu przestało uczęszczać na niedzielną Eucharystię. Zapraszam wszystkich: duszpasterzy, katechetów, rodziców, dziadków, abyśmy razem towarzyszyli dzieciom i młodzieży. W wychowaniu w wierze każdy ma swoje ważne i niezastąpione miejsce - napisał hierarcha.

Biskup kaliski zachęcał do wzajemnej pomocy, troski i solidarności. - Chciałbym zaprosić wszystkie wspólnoty kościelne naszej diecezji, szczególnie parafie, abyśmy na miarę naszych możliwości towarzyszyli i wspierali osoby, którym jest szczególnie trudno. Zwróćmy naszą uwagę na starszych i samotnych, uchodźców z Ukrainy oraz bezdomnych. Dziękuję za dotychczasową pomoc i zaangażowanie, szczególnie w pomoc przybywającym do nas uciekinierom z Ukrainy. Niech otwartość i wrażliwość serca oraz gotowość do pomocy towarzyszą nam, szczególnie w tym przedświątecznym czasie - czytamy w liście.

List zostanie odczytany w niedzielę, 27 listopada, we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji kaliskiej.

 

Poniżej publikujemy pełną treść listu.

List biskupa kaliskiego na początek roku duszpasterskiego 2022/23
 

Drodzy Diecezjanie,

W imię Boże rozpoczynamy kolejny adwent, okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie liturgia przypomina nam o Bogu, który stał się człowiekiem, aby być z nami, być blisko naszych spraw, ale także, aby otworzyć nam drogę zbawienia. Dlatego towarzyszy nam radość i nadzieja: Pan nie zostawia nas samych, przychodzi, aby być z nami, aby nas wspierać. W tym trudnym czasie, który obecnie przeżywamy, to ważna pociecha i umocnienie.

Skoro Pan przychodzi do nas, trzeba dobrze przygotować się na spotkanie z Nim, trzeba prostować ścieżki naszego życia, podjąć poprawę i nawrócenie. Potrzeba także, jak przypomina dzisiejsza Ewangelia, postawy czujności i uważności, aby nie przeoczyć przychodzącego Pana
i usłyszeć Jego wezwanie.

Pierwsza niedziela adwentu to także początek nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego. Tegoroczny, chcemy w Polsce przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do domu Ojca. W tych trudnych i wymagających czasach, gdy często słyszymy krytykę i odrzucenie Kościoła potrzeba nam odświeżyć naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który żyje w swoim Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. Potrzeba nam także uświadomić sobie, że od chrztu świętego każdy z nas współtworzy tę Wspólnotę, jest z nią związany i za nią odpowiedzialny.

Prawdę o naszej obecności i zaangażowaniu w Kościół pełniej odkrywamy dzięki toczącemu się synodowi, który zwołał papież Franciszek i którego etap diecezjalny przeżyliśmy także w naszej diecezji. Dziękuję duszpasterzom i świeckim oraz osobom konsekrowanym, którzy zaangażowali się w grupy synodalne. Dziękuję za wspólne słuchanie, dzielenie się oraz rozeznawanie wezwania Chrystusa dla Kościoła na dzisiaj. Najważniejsze myśli, które pojawiły się w czasie spotkań synodalnych można znaleźć w tzw. syntezie diecezjalnej, którą opublikowaliśmy na stronie internetowej diecezji. Czytamy tam m.in.: „Największym owocem Ducha Świętego jest otwartość na siebie nawzajem oraz wobec samego siebie. Uczestnicy (spotkań synodalnych) mogli się przekonać, że odmienność w postrzeganiu wiary nie musi być przeszkodą, ale bogactwem, które każdy wnosi. Szczególnie mogli doświadczyć jej ci, którzy wyrażali uwagi krytyczne wobec zjawisk mających miejsce na łonie Kościoła. Choć prowadziło to do powstawania napięć, to nikt nie został nieuszanowany. (…) Należy mieć jednak nadzieję, że spotkania synodalne będą nie tylko piękną kartą w historii parafii, lecz przyczyniły się one do uruchomienia procesu i staną się trwałą tendencją, normalnym sposobem funkcjonowania wspólnot parafialnych”.

Pragnę zaprosić wszystkich diecezjan do dalszej wspólnej drogi słuchania siebie nawzajem, ale nade wszystko wspólnego słuchania Pana Boga. Do drogi odkrywania tajemnicy obecności Chrystusa w Kościele, odkrywania swojego miejsca w tej wspólnocie, wspólnej troski o jej rozwój oraz podjęcia misji, którą zostawił nam Pan Jezus. Chciałbym, aby szczególnym miejscem tego doświadczenia były Parafialne Rady Duszpasterskie. Proszę, aby powstały w każdej parafii, a tam gdzie już funkcjonują zatroszczmy się o ich rozwój i synodalny styl pracy. Działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich jest procesem ciągłego synodowania, czyli spotykania się, wsłuchiwania razem w głos Boży oraz w głos wspólnoty, żeby właściwie rozeznawać aktualne potrzeby i podejmować adekwatne działania.

Świadomość wspólnej odpowiedzialności za Kościół i zaproszenie do aktywnego włączenia się w jego życie i misję osób świeckich nabiera w ostatnim czasie szczególnego znaczenia wobec zmniejszającej się liczby kapłanów w naszej diecezji. Także liczba kleryków, kandydatów do przyjęcia święceń kapłańskich, w ostatnich latach znacząco zmniejszyła się i dziś nasza diecezja ma ich tylko 29. Nadto wielu kapłanów osiąga już wiek przejścia na emeryturę. Dlatego stoimy przed trudnym zadaniem ograniczania liczby duszpasterzy w większych parafiach i powierzania dwóch parafii jednemu kapłanowi w przypadku mniejszych wspólnot. Jestem świadomy, że takie decyzje mogą być dla wielu parafian bardzo trudne. Proszę jednak o ich zrozumienie, przyjęcie tych nowych sytuacji oraz dalsze zaangażowanie dla dobra Kościoła.  

Wielkim wyzwaniem dla Kościoła w każdym czasie jest przekaz wiary młodemu pokoleniu. Dziś zauważamy, że wielu młodych dystansuje się od Boga i Kościoła, niektórzy rezygnują z lekcji religii, a wielu przestało uczęszczać na niedzielną Eucharystię. Zapraszam wszystkich: duszpasterzy, katechetów, rodziców, dziadków, abyśmy razem towarzyszyli dzieciom i młodzieży. W wychowaniu w wierze każdy ma swoje ważne i niezastąpione miejsce. Proszę katechetów, aby byli mądrymi przewodnikami na drogach wiary młodych ludzi w czasie szkolnej nauki religii. Proszę Was, drodzy rodzice towarzyszcie dzieciom i młodzieży na drodze ich rozwoju, także wzrastania w wierze: bądźcie blisko, rozmawiajcie o Panu Bogu, słuchajcie z szacunkiem, wyjaśniajcie wątpliwości, mobilizujcie w dobrym. Proszę duszpasterzy, aby troszczyli się o dobre przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania. Proszę, aby przygotowanie to odbywało się w parafii zamieszkania, by pogłębić relacje z lokalną wspólnotą. Proszę wszystkich duchownych i świeckich o czytelne świadectwo wyznawanej wiary, bo ono najlepiej pociąga młodych do Boga.

Czas, który obecnie przeżywamy na świecie i w naszej Ojczyźnie, jest trudny i wymagający. Po bolesnych doświadczeniach pandemii przyszła wojna w Ukrainie i kryzys. Sytuacja ta dotyka nas wszystkich, ale szczególnie osoby ubogie i schorowane. Chciałbym zaprosić wszystkie wspólnoty kościelne naszej diecezji, szczególnie parafie, abyśmy na miarę naszych możliwości towarzyszyli i wspierali osoby, którym jest szczególnie trudno. Zwróćmy naszą uwagę na starszych i samotnych, uchodźców z Ukrainy oraz bezdomnych. Dziękuję za dotychczasową pomoc i zaangażowanie, szczególnie w pomoc przybywającym do nas uciekinierom z Ukrainy. Niech otwartość i wrażliwość serca oraz gotowość do pomocy towarzyszą nam, szczególnie w tym przedświątecznym czasie.

Śpiewaliśmy przed chwilą „Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę”. Rozpoczynający się czas zaprasza nas do modlitwy i ufnego wołania do Boga. Podejmijmy to zaproszenie, znajdźmy czas dla tego, który przychodzi, aby być z nami. Niech te spotkania i doświadczenie bliskości Pana Jezusa zaowocują w nas pokojem, radością i nadzieją. Niech we wszystkim co przed nami, towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

 

Biskup Damian

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła