TELEFON DO STUDIA: +48 62 766 89 09
Blanki, Edmunda, Eligiusza 01 Grudnia 2021, 22:45
Dziś 6°C
Jutro 4°C
Szukaj w serwisie

Liturgia Męki Pańskiej w Kaliskiej Katedrze

Radio Rodzina Radio Rodzina 00:00 04.04.2015

Zbawienie nie jest zwykłym aktem przebaczenia, amnestii, orzeczenia prawnego, nie dokonuje się na zewnątrz Boga, ani na zewnątrz człowieka, ale dokonuje się w sercu Syna Bożego – mówił bp senior Teofil Wilski podczas Liturgii Męki Pańskiej w Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup wskazał, że św. Jan Paweł II uczył, aby w obliczu krzyża dostrzegać podwójne misterium, czyli tajemnicę ogromnego zła grzechu, który wymagał tak bolesnego przezwyciężenia go w Męce i śmierci Chrystusa oraz tajemnicę łaskawości, Jego miłosiernej miłości.

Zaznaczył, że pod krzyżem Chrystusa człowiek zaczyna rozumieć, jak wielkim złem jest grzech. – Zaczynamy rozumieć jak bezradny jest człowiek w grzechu, jeżeli go Bóg nie podniesie z tego stanu śmierci i nie ogarnie swoją miłosierną miłością. Zaczynamy zarazem rozumieć jak wielka jest miłość Boga, który wydał swojego umiłowanego Syna za nas – powiedział bp senior.

Podkreślał, że zbawienie nie jest zwykłym aktem przebaczenia, amnestii, orzeczenia prawnego, nie dokonuje się na zewnątrz Boga, ani na zewnątrz człowieka, ale dokonuje się w sercu Syna Bożego. - Zbawienie jest Bożym dziełem dotykającym wnętrza człowieka, jego serca – stwierdził kaznodzieja, który dodał, że nawrócenie do Boga zawsze polega na odkrywaniu miłosierdzia.

Ubolewał, że człowiek często odrzuca Boga. – Musimy czuwać, aby nie poddać się współczesnemu błędowi obojętności na Boga i ducha niezależności od Boga. Ten duch rozszerza się i prowadzi do zniewolenia, marności życia, beznadziei i cywilizacji śmierci – mówił bp Wilski.  

Dodał, że w atmosferze liberalizmu zanika dzisiaj liczenie się z Bogiem. – W atmosferze nie uznawania stałych zasad postępowania, a zarazem w atmosferze, w której chce się Boga eliminować z ludzkiego życia zanika poczucie realności Boga, a wskutek tego poczucie grzechu i wrażliwości sumienia. Człowiek sam chce decydować o tym, co dobre, a co złe. Chce być dla siebie Bogiem. Żyjąc w takim świecie o takich poglądach musimy czuwać i konfrontować swoje postępowanie z nauką Bożą i nauką Kościoła, aby nie ulec uśpieniu sumienia i nie ulec wykrzywieniu naszych poglądów – wskazał hierarcha.

Zaznaczył, że szatan, aby odwieść człowieka od Boga zaczyna demoralizację. – Człowiek zniewolony grzechem jest skłonny do zaprzeczenia Boga. Żyjemy  w świecie, w którym są różne ideologie niezgodne z Bożym prawem, z naturą, np. gender. Żyjemy w świecie, w którym promuje się styl życia bez zasad i bez Boga. Świat chlubi się grzechem i chce legalizacji takiego postępowania. Jesteśmy słabi. Zło jest tak podsuwane przez socjotechniczne zabiegi mediów, aby budziło podświadomą aprobatę. Musimy bardzo czuwać, aby taki świat nie odmienił naszego sposobu myślenia i wierności sumienia wobec zasad życia z wiary – mówił emerytowany biskup pomocniczy. 

Po odśpiewaniu Męki Pańskiej i Modlitwie Powszechnej nastąpiło odsłonięcie krzyża i procesja z krzyżem wewnątrz świątyni. Wierni kilkakrotnie klękali i śpiewali ,,Święty Boże’’. Po komunii św., w asyście Straży Rzymskiej, przeniesiono Najświętszy Sakrament do grobu, gdzie trwa adoracja.

Podczas liturgii Wielkiego Piątku z bp seniorem Teofilem Wilskim modlili się: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, proboszcz katedry ks. prał. Adam Modliński, emerytowany proboszcz katedry ks. prał. Andrzej Gaweł, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina ks. prał. Leszek Szkopek, kapłani pracujący w Wyższym Seminarium Duchownym, Kurii Diecezjalnej i katedrze. 

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Polecamy
Ogłoszenia
Przeczytaj
Z nauczania kościoła